Religion

Økokrim etterforsket BCC-profiler for grov økonomisk utroskap – nå er de renvasket

Tidligere styremedlem i Brunstad Christian Church (BCC) Bernt Aksel Larsen ble siktet for grov økonomisk utroskap mot sin egen kirke av Økokrim. Øverste leder i BCC Kåre Smith var mistenkt. Nå er saken henlagt.

De siste to årene har Bernt Aksel Larsen, forretningsmann og tidligere i styremedlem i Brunstad Christian Church (BCC), vært siktet for grovt økonomisk utroskap mot egen kirke av Økokrim. Han ble etterforsket for å ha beriket seg på bekostning av BCC. Kåre J. Smith, øverste leder i BCC, har også hatt status som mistenkt i saken.

Etter tre år med etterforskning ble saken henlagt med koden 103 – intet straffbart forhold bevist.

– Jeg visste jo at bare Økokrim fikk studert bevisene i saken og fikk oversikt over de faktiske realitetene, ville det være umulig å komme til noen annen konkusjon. Men jeg er selvsagt lettet, da det jo er krevende å gå rundt med en slik siktelse hengende over seg, sier Bernt Aksel Larsen.

Henleggelseskoden 103 er ifølge Store Norske Leksikon «en kvalifisert frifinnelse, da slik henleggelsesbegrunnelse fordrer at etterforskningen har frembrakt bevis av tyngde for at den som er anmeldt ikke kan ha begått lovbruddet saken gjelder».

– Det forteller per definisjon at påstandene om et straffbart forhold var helt grunnløse. Økokrim har ved å bruke denne koden renvasket meg helt.

• LES MER: Elsket internt, beskyldt for svindel, maktkupp og pengepress på utsiden – les det første intervjuet med Smiths venners øverste leder på 23 år

###
Tidligere styremedlem i BCC Bernt Aksel Larsen. Foto: Erlend Berge

Omfattende etterforskning

I grunnlaget for siktelsen av Bernt Aksel Larsen, skriver Økokrim: «I egenskap av å være reell leder i BCC handlet han i strid med BCCs interesse». Det blir hevdet at Lampenwelt, en tysk nettbutikk, ble solgt «under forutsetning om at avkastningen av selskapet og verdien av et eventuelt videresalg skulle tilfalle menigheten BCC.»

De tyske brødrene som opprinnelig solgte selskapet har benektet at det stemmer.Økokrim har brukt store ressurser på å etterforske saken. Larsen og Brunstad Christian Church har hele tiden ment at de ikke har gjort noe galt.

Deler av grunnlaget for siktelsen var artikler i Dagens Næringsliv, den nederlandske næringslivsavisen NCR Handelsblad, viser saksdokumenter fra Økokrim som Vårt Land har fått tilgang til.

BCC: – Vi ble sjokkerte

Berit Hustad Nilsen, daglig leder i Brunstad Christian Church, forteller at trossamfunnet ble innkalt til avhør av Økokrim høsten 2019.

– Vi ble mildt sagt sjokkerte. Det kom raskt fram at BCC ble sett på som et mulig offer for økonomisk svindel. Fire personer fra BCCs styre og ledelse ble innkalt som vitner. Vi ga også innsyn i mange hundre sider dokumentasjon, i tillegg til at Økokrim selv innhentet enorme mengder informasjon fra våre bankforbindelser, forteller Hustad Nilsen.

Hun avviser at Bernt Aksel Larsen var reell leder av BCC i perioden det henvises til, slik det ble hevdet i Økokrims siktelse.

Kåre Smith har fungert som øverste leder i trossamfunnet mens Økokrims etterforskning har pågått.

– Ville det vært naturlig for BCC å suspendere Kåre Smith fra rollen i trossamfunnet i perioden da han var mistenkt?

– Da BCC ble kjent med mistanken fra Økokrim hadde vi selv allerede gjennomført en svært grundig undersøkelse, der vi også hadde fått innsyn i de aktuelle dokumenter og transaksjoner saken handlet om. Vi hadde derfor full tillit til Kåre J. Smith, og resultatet av Økokrims etterforskning viser at dette var en riktig vurdering, sier Hustad Nilsen.

På spørsmål om BCC er sikre på at Larsen ikke har handlet i strid med BCCs interesser, viser hun til konklusjonen Økokrim har kommet til.

• LES OGSÅ: Å alltid gå med skjørt var en del av BCC-styreleder Berit Hustad Nilsens religiøse oppdragelse. En dag tok mot til seg og spurte: Hvorfor er det slik?

Berit Hustad Nilsen, daglig leder i Brunstad Christian Church.
Styreleder i BCC, Berit Hustad Nilsen. Foto: BCC.

Pengeoverføringer

Etterforskningen startet med at Økokrim den 31. mai 2017 mottok en anmeldelse fra Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Norge. EFE hadde «mottatt informasjon» om pengeoverføringer de mente var mistenkelige. I den sammenheng ble flere BCC-profiler nevnt, blant annet trossamfunnets åndelige leder Kåre Smith.

Ifølge Økokrims saksdokumenter overførte investeringsselskapet Smilar Invest Ltd. i 2015 henholdsvis 17 millioner og 13 millioner euro til Brunstadstiftelsen. Kun et av beløpene gikk til Brunstadstiftelsen.

I Økokrims saksinntak fra juni 2017 står det også at «Midlene til BCC Financial Ltd. er overført, via flere norske bedriftskonti, videre til selskaper som i stor grad kontrolleres av Kåre Johan Smith, Bernt Aksel Larsen, Jan Lindstad og Øyvind Lindstad (...) involverte selskaper og personer har tilhold i flere ulike land, bla. på Kypros og De forente arabiske emirater, og det er benyttet utenlandske bankkonti ved transaksjonene. Det er mistanke om at transaksjonene er gjennomført for å tilsløre midlenes opprinnelse eller på annen måte er et ledd i hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.»

Et år senere ble Bernt Aksel Larsen siktet for grovt økonomisk utroskap mot BCC.

Økokrim skrev i siktelsen at Larsen som «reell leder» i BCC, handlet i strid med BCCs interesse da han fra 26. juni 2012 til en ikke angitt dato i 2015 «besørget» at selskapet Nord-I&V kjøpte en aksjepost på 94,9 prosent av i lampeselskapet Lampenwelt for 1,3 millioner euro.

Økokrims etterforskning viste imidlertid at den riktige kjøpesummen var 6,1 millioner euro.

Kåre Smith, åndelig leder i Brunstad Christian Church.
Øverste leder i BCC, Kåre Smith. Foto: Alf Gjøsund

Lampeselskap

I 2015 solgte Smilar Invest sin eierpost i Lampenwelt for 30,6 millioner euro, ifølge Økokrims dokumenter.

Til slutt skriver Økokrim at da Lampenwelt ble solgt i 2010, var det under forutsetningen at «avkastningen av selskapet og verdien av et eventuelt videresalg skulle tilfalle menigheten BCC».

Dette viste seg også å være feil etter at Økokrim hadde etterforsket saken.

Videreutviklet selskapet

Smilar Invest videreutviklet selskapet, som ansatte en rekke mye medarbeidere, og etablerte virksomheter i flere nye land. I januar 2015 solgte Smilar selskapet for vel 30 millioner euro. Dette året donerer Smilar Invest 52,6 millioner kroner til BCC.

Brødrene Thomas og Andreas Rebmann har gitt utførlige skriftlige redegjørelser, der de under ed avvist at noe var galt med salget av Lampenwelt.

Økokrim ble varslet av banker

Elisabeth Harbo-Lervik, førstestatsadvokat i Økokrim med ansvar for saken, forteller at de startet etterforskningen i 2017 etter å ha fått meldinger fra norske banker om mistenkelige transaksjoner.

Hun forteller at transaksjonsmønsteret var av en slik karakter at det kunne se ut som noe var søkt skjult, og det hadde oppstått en mistanke om at det forelå hvitvasking.

– For at noe skal være hvitvasking, må det imidlertid ligge en primærforbrytelse i bunn. Vår etterforskning har vært konsentrert om å avdekke om det var en primærforbrytelse som lå til grunn for opprinnelsen til disse midlene.

Harbo Lervik forteller at det har vært gjennomført en grundig etterforskning med rettsanmodninger og etterforskingsskritt i flere land. Etterforskningen har også søkt å klarlegge det som kan tale til de mistenktes fordel.

– Resultatet av etterforskningen når det gjelder disse transaksjonene er at intet straffbart forhold anses bevist, og saken ble henlagt tidligere i våres, sier Harbo-Lervik.

LES MER OM BCC:

• Forstander i Brunstad Christian Church sammenliknet motstandere med rotter. Nå beklager han

• BCC bygget TV-studio og flyttet påskeleir til nett. Nå vil de dele studioet med andre kirkesamfunn

• Tidligere BCC-medlem reagerer på fremstillingen av Kåre Smith: «Ikke bare en godslig bestefar»

• Mange mener at tilgivelsen og nåden var oversett i forkynnelsen til Smiths venner. Så fant ledelsen ny info i en gammel safe

---

Larsen og Smiths investeringsselskap

  • Nord I&V var eiet av Bufnitalo Holdings Ltd. som var eid 50/50 av BAL AS og KJS AS, henholdsvis Bernt Aksel Larsen og Kåre Smiths investeringsselskaper. Bufnitalo Holdings ble senere til Smilar Invest Ltd.

---

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion