Religion

Gikk etter mistillit. Nå er Jørgen Aass tilbake som styreleder i P22

Jørgen Aass er tilbake som styreleder i P22, et halvt år etter at han trådte til side på grunn av mistillit fra ansatte. Verken stab eller styreleder visste at Aass skulle tilbake.

– Vi har gått gjennom alle anklagepunktene mot Jørgen. Vi kan ikke finne noe i de punktene som taler til hans disfavør, sier Karine Morelle, nestleder i styret til den kristne stiftelsen P22, som arbeider med rusomsorg.

For et halvt år siden trådte Jørgen Aass til side som styreleder i P22. Bakgrunnen var en konflikt der en gruppe ansatte rettet skarp kritikk mot styrelederens rolle, honorar og opptreden overfor enkelte medarbeidere. Nå er Aass, grunnleggeren av P22, tilbake som styreleder.

– I 30 år har jeg bidratt til at denne skuta har taklet mange stormer. Jeg har jobbet med fem forskjellige daglige ledere, og det har gått bra. Det siste året har vært annerledes. Det er kommet mange anklager mot meg, som har vist seg å være usanne. Nå kan vi legge dette bak oss, sier Aass.

Etter konflikten i fjor ble det nedsatt et forsoningsutvalg for å gå gjennom anklagene mot Aass. Konklusjonen var at styret fremdeles har full tillit til ham.

– Han har opparbeidet seg mye erfaring, og har oversikten over hva som er viktig for å lede organisasjonen videre, sier Morelle.

Karine Morelle er nestleder i styret i P22. Hun forteller at styret har full tillit til Aass.
Karin Morelle er nestleder i styret i P22. Hun forteller at styret har full tillit til Aass.

LES OGSÅ: Skal rydde opp etter konflikt i kristen russtiftelse

Føler seg lurt

Nyheten om at Aass er tilbake som styreleder har vekket «meget sterke reaksjoner» hos mange ansatte, forteller Bård Hansen, tillitsvalgt i P22.

Robert Erlandsen overtok som styreleder etter Aass i vinter. Han har nå gått ut av styret i P22. Ifølge Hansen var det ikke kjent for staben at Aass skulle tilbake i rollen etter et halvt år. Han mener de ansatte burde ha blitt orientert om at Erlandsen kun var innsatt for en kort periode.

– Det er vesentlig at ansatte som legger ned så mye tid og krefter i det daglige arbeidet får korrekt informasjon, sier Hansen.

Da Erlandsen tiltrådte som styreleder i januar, presenterte han seg som ordinær styreleder på et allmøte med de ansatte, forteller Hansen. Det ble henvist til vedtektene, som sier at en styreleder blir valgt for ett år av gangen.

– Jeg vet at veldig mange nå føler seg lurt, sier Hansen.

– Visste ikke

Erlandsen forteller at heller ikke han visste at Aass skulle tilbake.

– Det hadde vært uaktuelt for meg å gå inn i rollen hvis jeg visste at det bare var for seks måneder, sier Erlandsen.

Da han ble styreleder i vinter, trodde Erlandsen at han takket ja til en ordinær rolle som styreleder. Ifølge Erlandsen ble han først et halvt år senere klar over at rollen var midlertidig, og at tiden hans som styreleder snart var ute.

– Det fantes et vedtak fra styret som hadde gått meg hus forbi.

20. desember, før Erlandsen tiltrådte som styreleder, hadde styret vedtatt at Aass skulle tre til side for seks måneder. Vårt Land har fått innsyn i denne delen av vedtaket.

Styrelederen fikk kritikk for å ta ut høyt honorar i et år med nedbemanning. Nå overtar Robert Erlandsen som styreleder for stiftelsen P22 og søker samarbeid med Maritastiftelsen.
Robert Erlandsen har gått av som styreleder i P22 etter et halvt år. Han visste ikke at vervet var midlertidig, sier han.

Mener det var avklart

Nåværende styreleder Aass og styrets nestleder Morelle synes det er vanskelig å forstå hvordan Erlandsen kunne unngå å oppfatte at rollen hans var midlertidig. De hevder dette ble avklart med Erlandsen i forkant av vedtaket, og gjennomgått i detalj med ham samme kveld, hvor tre av styrets medlemmer var til stede.

– Det er helt feil. Jeg har aldri kjent til vedtaket om de seks månedene, sier Erlandsen.

30. desember ble Erlandsen tilsendt en protokoll fra styremøtet der vedtaket om de seks månedene stod oppført. Denne protokollen leste han ikke, sier Erlandsen nå.

– Burde du visst om vedtaket, siden det stod i protokollen?

– Jeg burde ha lest den protokollen. Men i ettertid er det ingenting som har bekreftet innholdet i protokollen overfor meg.

Uenige i påstanden

Aass og Morelle er uenige i at dette ikke ble kommunisert. Da nyheten om skiftet av styreleder skulle formidles til staben, skrev Aass et utkast til et brev der det stod: «Styreleder Jørgen har valgt å tre til siden for en periode (6 mnd) og vil da arbeide som konsulent for oss».

Utkastet ble sendt til Erlandsen, som kom med forslag til ny formulering. Her ble opplysningen om de seks månedene tatt bort.

– Hvordan forklarer du at dette ble tatt bort fra e-posten?

– Jeg trodde dette var et løfte om at vi skulle ha ryddet opp i konflikten etter seks måneder, og at Jørgen skulle tilbake i en eller annen rolle. Det mente jeg var for tidlig, derfor tok jeg setningen bort, svarer Erlandsen.

Forstår staben

Aass og Morelle kan forstå at staben føler seg ført bak lyset. De mener det er Erlandsens feil at staben ikke fikk riktig informasjon.

– Det Robert sa ble oppfattet som at Jørgen var ute for godt. Det er klart det ble overraskende for dem at Jørgen skulle tilbake, sier Morelle.

Hun sier at de ønsket full åpenhet om at Aass skulle tilbake.

– Men når dere fikk vite at staben ikke visste, hvorfor gikk dere ikke inn og opplyste om at Aass skulle tilbake?

– Vi stolte på at Robert skulle ordne opp i dette og ønsket ikke å overkjøre ham som styreleder, svarer Morelle.

– Hva vil dere gjøre for å skape ro i P22?

– Dialog er viktig. Her må man sette seg ned med de enkelte og mindre grupper. Vi må snakke sammen og ansvarliggjøre. Det gjelder styret også, hvis det kommer frem at vi har gjort feil, svarer Aass.

Frykter oppsigelser

P22 driver et senter for avrusning på Lovisenbergområdet i Oslo. Tillitsvalgt Bård Hansen frykter at den interne uroen vil gå ut over driften, og at mange flotte medarbeidere nå vil slutte

– Det er høy kvalitet i gruppen av ansatte, som er helhjertet i arbeidet for de svakere stilte i samfunnet. Jeg håper de ansatte blir ivaretatt sånn at arbeidet videre kan bestå, sier Hansen.

LES OGSÅ:

---

Stiftelsen P22

  • Rusfritt avrusningstilbud som arbeider ut fra et kristent verdisyn.
  • Ble startet i 1979 av Frelsesarmé-offiseren Aase Marti.
  • Har fått bevilget 22,8 millioner kroner i statsstøtte for 2020.
  • Er en del av paraplyorganisasjonen Stiftelsen KRAFT (Kristent RehabiliteringsArbeid og Forebyggende Tiltak), som samler kristne rustiltak.
  • Kilde: P22.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion