Religion

Tror på utstøtelse etter ledelseskritikk

Mangeårige medlem i Jehovas vitner Rolf Furuli risikerer trolig eksklusjon for å ha kritisert trossamfunnets toppledelse. Samtidig har han satt ledelsen i en skikkelig knipe, mener Jehovas vitner-forsker.

– Jeg kan tenke meg at ledelsen er i villrede om hvordan de internt skal håndtere Rolf Furulis kritikk mot Det styrende råd, sier Hege Kristin Ringnes, som nylig har avlagt doktorgrad om Jehovas vitner ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.

Hun har lest deler av boken My beloved religion – and the Governing Body, der mangeårig medlem av Jehovas vitner Rolf Furuli går hardt ut mot trossamfunnets toppledelse i New York, også kalt Det styrende råd. Furuli mener rådet har gitt seg selv en diktatorisk maktposisjon som det ikke er bibelsk grunnlag for. I boken hevder han også at ledelsen har truffet avgjørelser som ikke har basis i Bibelen, og som han mener har skadet tusenvis av Jehovas vitner.

At Jehovas vitner frarådes å ta høyere utdannelse, anser Furuli som ubibelsk, og er en del av læren han mener bør endres. Samtidig er han tydelig på at han er for Jehovas vitner og deler deres tro på at de er den eneste sanne kristne gruppe i dag, og han anbefaler andre å bli vitner.

Kan bli ekskludert

I Jehovas vitner kan et medlem bli ekskludert dersom vedkommende tar avstand fra vitnenes lære, eller om de gjentatte ganger bryter med Guds bud uten å angre. Dette vil trolig bli utfallet i Furulis sak, mener Ringnes, som påpeker at Furuli selv er bevisst på dette i boken. Det samme påpeker en tidligere eldstebror i et anonymt leserinnlegg i torsdagens Vårt Land. Også han har lest Furulis bok – «en bok som han (Furuli, journ.anm.) vet meget vel vil kunne føre til at han selv blir utstøtt for frafall og for å så splid i menigheten», heter det i innlegget.

– For det er antakelig disse to punktene de eldste må forsøke å ta ham for, når de omsider innkaller ham til møte. Selv om han teknisk sett, slik jeg leser boka, ikke nødvendigvis har skrevet eller gjort noe som er direkte i strid med reglene til det styrende råd, skriver den tidligere eldsten.

Alvorlig kritikk

Hege Kristin Ringnes mener samtidig at Furuli har satt ledelsen i en skikkelig knipe når han går offentlig ut på denne måten.

– Jehovas vitner kaller organisasjonen teokratisk, det vil si at de tror den er styrt av Gud. Det styrende råd er det øverste ledd i den gudsstyrte organisasjonen. Derfor er det svært alvorlig når han kritiserer dem. Samtidig er Furuli en intellektuell kapasitet for organisasjonen, og har blant annet skrevet en doktorgrad. Han går dessuten ikke mot Jehovas vitner totalt sett. Derfor tror jeg denne saken vil bli diskutert på et høyere nivå enn i den lokale menigheten hans. Vanligvis utføres eksklusjon av det lokale eldsterådet, sier hun.

Dersom eksklusjon blir en realitet risikerer Furuli å miste kontakten med alle sine venner i Jehovas vitner, påpeker Ringnes.

På nettsiden til Jehovas vitner jw.org heter det at vitnene skal holde seg borte fra han eller hun som blir ekskludert. Det mener de går klart fram av Bibelen: «Fjern den onde mannen fra deres midte», siterer de fra 1. Korinter 5, 11-13 i sin Ny verden-oversettelse.

– Furuli sier i boka at Jehovas vitner er hans elskede religion, og at han tror bare på Bibelen, ikke mennesker. Derfor er han villig til å ofre alt for å presentere sannheten i Bibelen – også sitt sosiale nettverk. Men denne praksisen er også noe av det han kritiserer i boka. Han er kritisk til deler av eksklusjonsreglene som praktiseres i dag. Han mener at ledelsen har laget menneskebud som gjør at folk blir ekskludert og lider unødvendig, sier Ringnes.

LES MER:

Jehovas vitner risikerer ekskludering hvis de stemmer ved valg

Overlege nekter å respektere blodnekt

Studie: Jehovas vitner underkommuniserer farene ved å nekte blodoverføring

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et kristent trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2019 virksomme i 240 land og hadde 8 579 909 medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 119 954 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.
  • Kilde: Store norske leksikon

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion