Religion

89 nye dåpssalmer

Tunsberg bispedømme inviterte til konkurranse om nye dåpssalmer for ungdom og voksne. 89 salmer med tekst og melodi er levert.

Jurylederen så for seg et tilfang på 15 til 20 bidrag.

– Det er imponerende at 89 mennesker har satt seg ned for å skrive nye dåpssalmer, særlig fordi vi også satte krav til helt nye melodier. Jeg er overbevist om at vi her skal finne tre verdige finalister, og det kan se ut til at det blir hard kamp om finaleplassene, sier Stefan Bengtsson, som er juryleder.

Juryen består i tillegg til Stefan Bengtsson av musiker Ellen Marie Carlsen og organist Øystein Lund Olafsen. Etter første gjennomgang er juryen imponert over kvaliteten.

Nå skal de lese – og synge seg gjennom bidragene. De har allerede fått litterær konsulenthjelp av Alf Kjetil Walgermo som har lest gjennom og kommentert alt tekstmaterialet.

– Det er nyttige innspill som gir retning for den videre utvelgelsen, sier juryen.

Målgruppe

Nå må juryen veie og måle alle bidragene.

– Ikke minst må vi vurdere hvordan både tekst og melodi treffer målgruppen – de som døper seg som konfirmanter eller unge voksne – og også opp mot menighet og familie – som skal synge salmene for dem under dåpshandlingen, sier Bengtsson.

Det er et økende antall konfirmanter og unge voksne som velger å la seg døpe, og få av dåpssalmene i Salmeboken har tekster som egner seg godt for denne gruppen.

– Nå vil de få et utvalg salmer som treffer dem, og som kan gi mening for alle aldersgrupper, mener juryen.

Bredt tilfang

Sjangerbredden er stor, fra rene barnesanger, mer visepregede bidrag, sanger fra lovsangstradisjonen – og en del bidrag kan plasseres innen for singer/songwriter-sjangeren. Det er salmer med røtter i både kirke og bedehus, og en del bidrag er også fundert i flere hundre år gammel kirkemusikktradisjon.

– Det slår meg at mange av salmene preges av inderlighet – og det finnes en rekke vakre melodier, sier Bengtsson.

– Det er mye nytt og tidsriktig tonespråk, med mye friskhet. Det hadde ikke vært noe problem å sette sammen en ren dåpssalmekonsert med minst 15 gode bidrag, sier Ellen Marie Carlsen.

LES MER:

---

Dåpssalmekonkurranse

  • Tunsberg bispedømme inviterte i samarbeid med Lyche Musikkforlag til konkurranse om nye dåpssalmer. Målet er å få nye salmer beregnet for ungdom og unge voksne som døper seg.
  • Da fristen gikk ut 8. mai var det kommet inn 89 nye dåpssalmer, med tekst og ny melodi.
  • Førstepremie er 15.000 kroner. Tre vinnere får sine bidrag arrangert for kor, og vinnersalmen vil bli innspilt og publisert.
  • Juryen, som nå er i arbeid, består av kantor og musikkforlegger Jan Stefan Bengtsson, kantor og musiker Øystein Lund Olafssen og kapellmester og pianist/lektor Ellen Marie Carlsen.

---

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion