Religion

Normisjon skal vurdere sitt forhold til Visjon Norge

En forening i Normisjon har i årevis sendt sine programmer på TV Visjon Norge. På bakgrunn av kontroversene rundt den kristne TV-kanalen, har organisasjonen nedsatt en kommisjon som skal vurdere om samarbeidet kan fortsette.

– Koblingen mellom Jesusnett og Visjon Norge er i mange tilfeller problematisk og uheldig, sier regionleder Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv i Normisjons region øst.

I flere år har Jesusnett, som er en spesialforening i Normisjon, sendt sine programmer på den kristne TV-kanalen Visjon Norge. De siste årene er det imidlertid kommet flere kontroversielle utspill fra Visjon Norge som gir grunn til å se nærmere på samarbeidet mellom kanalen og Jesusnett, mener hun.

Særlig aktualisert har problemstillingen blitt det siste halvåret. Som Vårt Land omtalte i februar, oppfordret Visjon Norge seerne til å gi 2020 kroner til kanalen. Som gjenytelse vil Gud beskytte givernes barn mot koronaviruset, hevdet predikanten Dionny Baez i kanalens TV-sendte innsamlingsaksjon.

– Dette er ett av flere utspill fra Visjon Norge som jeg vil ta direkte avstand fra og som vi mener ikke er i tråd med teologien vi skal forkynne. Dette gjør også noe med Normisjons omdømme og hva vi vil være bekjent av. Programmene til Jesusnett har vi ikke noe å utsette på. De betyr mye for mange, men vi mener plattformen for programmene er problematisk, sier Hynnekleiv.

Fordi foreningene i Normisjon er selvstendige juridiske enheter, kan ikke regionkontorene gripe inn dersom de mener en forening handler i strid med Normisjons formål. Men de kan be organisasjonen sentralt om hjelp.

Regionstyret har derfor bedt Normisjon sentralt om å nedsette en kommisjon som skal vurdere koblingen mellom Jesusnett og Visjon Norge. Dette fikk de nylig gjennomslag for på landsstyremøtet i april.

Håper på løsning

I lovparagrafen de støtter seg til, heter det: «Opptrer en forening slik at det skader organisasjonen, kan regionstyret innstille overfor landsstyret at foreningen skal utelukkes».

Assisterende generalsekretær i Normisjon, Ole Martin Rudstaden, understreker at det er ytterst sjeldent at denne lovparagrafen tas i bruk, og at han håper de kommer fram til en løsning i dialog med Jesusnett. Selv er han én av de tre kommisjonsmedlemmene som nå skal vurdere samarbeidet mellom foreningen og Visjon Norge.

– Vi må se på nærmere på om Visjon Norges teologiske grunnlag er i tråd med vår teologi, samt vurdere hva samarbeidet med Visjon Norge gjør med omdømmet vårt, sier han.

Arbeidet skal munne ut i en innstilling som legges fram for landsstyret, som tar den endelige avgjørelsen.

Samarbeid i 16 år

I 16 år har Jesusnett hatt et samarbeid med Visjon Norge. Til sammen har de sendt om lag 1200 episoder på kanalen. For tiden har de et halvtimes sangprogram på søndager, og et halvtimes undervisningsprogram på tirsdager.

Helge Skaaheim er en av underviserne i sistnevnte. Han ønsker ikke å kommentere kritikken fra regionkontoret direkte, men lar det være opp til kommisjonen å vurdere hvorvidt det kan være problematisk for en Normisjon-forening å bruke Visjon Norge som plattform.

Tidligere har han tatt offentlig avstand fra uttalelser på Visjon Norge som han mener er problematiske. Til nå har det likevel ikke vært aktuelt å bryte med kanalen.

– Visjon Norge er en kanal med et felleskirkelig samarbeid. At noen mener enkelte aktører går over streken, er vi kjent med. Samtidig bygger vi vår egen merkevare og opplever at seerne som følger våre programmer vet hva Jesusnett er og står for, sier han.

Det har ikke lyktes Vårt Land å få en kommentar fra ansvarlig redaktør Mary Anette Skaaheim i Jesusnett.

LES MER:

Livets ord trekker seg fra Visjon Norge etter koronauttalelse. Vil ikke assosieres med «manipulative innsamlingsmetoder»

Forbrukertilsynet gir Visjon Norge bot på 250.000 kroner

Samarbeidspartnere vil ikke droppe Visjon Norge etter korona-kritikken

---

Normisjon

  • Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som samarbeider med Den norske kirke og andre kirker i Norge og internasjonalt.
  • Normisjon i Norge består av cirka 900 foreninger og om lag 40 forsamlinger i 13 regioner.
  • Jesusnett startet opp i 2003 som en spesialforening i Normisjon og har sin forretningsadresse i Drammen. Målet er å spre kunnskap om Jesus og den kristen tro på internett og TV.
  • Jesusnett eier og drifter jesusnett.com

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion