Religion

Mange lukkede kirker på søndag

Selv om det er tillatt, vil mange kirker avstå fra å arrangere ordinære gudstjenester på søndag. Kirkeåpning i stor skala vil først skje fra Kristi himmelfartsdag.

Nå som myndighetene tillater forsamlinger på inntil 50 mennesker, kan kirker avholde gudstjenester. Onsdag lanserte både Den norske kirke og Norges kristne råd veiledere for hvordan kirkelig aktivitet nå kan gjenopptas.

Likevel avstår mange kirker fra å holde ordinære gudstjenester førstkommende søndag.

Oslo: Ordinære gudstjenester fra 24. mai

Biskop Kari Veiteberg i Oslo forteller at de ikke vil arrangere ordinære gudstjenester i henhold til de nye smittevernreglene før 24. mai.

Førstkommende søndag blir flere Oslo-kirker åpne fra vanlig gudstjenestetid og ut over dagen, slik at folk kan stikke innom – i et begrenset antall om gangen. Det skal også avholdes små dåpsgudstjenester, slik det har vært åpning for gjennom hele koronatiden.

– Kirkene må rengjøres grundig, ansatte og frivillige må få opplæring i den nye bransjestandarden – og vi må også tenke gjennom hvordan vi forholder oss når det møter opp mer enn 50 mennesker. Jeg tror vi må tenke alternativt rundt gudstjenesteformen vår en god stund fremover, sier Veiteberg, som håper på en utvidelse i antall gudstjenestebesøkende fra juni.

Tunsberg: Ser fram mot Kristi himmelfartsdag

Biskop Jan Otto Myrseth i Tunsberg bispedømme sier at kirkene nå er fristilte til å avholde gudstjenester, men at de fleste vil være klare først på Kristi himmelfartsdag 21. mai. Søndagens gudstjeneste fra Tønsberg domkirke er allerede laget i strømmeversjon, og vil bli gjennomført på den måten.

– Vi må ikke stresse, vi skal ha god tid til grundige forberedelser – og må være helt sikre på smittevernet, men nå er det fritt frem for de som ønsker å tilby gudstjeneste for 50 mennesker. Men først og fremst må det være trygt, og folk må oppleve det slik, sier biskop Myrseth.

Han er veldig usikker på pågangen til de kirkene som nå etter hvert vil åpne.

– Tilstrømmingen kan fort bli større enn på en vanlig søndag, mange har ventet lenge på et kirkelig fellesskap – samtidig vil noen i risikogruppene fortsatt være avventende. Mitt råd til lokalmenighetene er at man tilbyr flere gudstjenester ut over søndagen – der behovet melder seg, sier Jan Otto Myrseth.

Nidaros: Presesvigsling i Nidarosdomen

I Nidarosdomen blir det søndag vigsling av preses Olav Fykse Tveit. Da vil Nidarosdomen åpne for 50 mennesker, inkludert de involverte i vigslingen, blant annet en gruppe fra Nidarosdomens guttekor. Og handlingen vil bli strømmet – og sendt direkte på NRK2.

Men biskop Herborg Finnset tror hovedmengden av kirkene også i hennes bispedømme vil åpne dørene fra Kristi Himmelfartsdag 21. mai – eventuelt søndag 24. mai.

– Nå er det slik at man kan gå i gang når man er klar. Men nå må vi ikke forhaste oss. Alt av opplæring, rengjøringsrutiner og smitteverntiltak må være på plass – og både ansatte og frivillige må være klare til å ta i mot folk. Det må også legges planer for hvordan man plasserer folk. I noen kirker vil det ikke være plass til 50 personer når man må forholde seg til avstandsreglene, sier biskop Herborg Finnset, som legger til at hun ser for seg å fortsette med strømming av gudstjenester, selv etter at kirkene åpner.

I Trondheim holdes ordinære gudstjenester i følgende kirker på søndag: Byåsen, Hoeggen, Leinstrand, Ranheim, Strinda, Berg, Lade og Bakke.

Bjørgvin: Gudstjeneste med nattverd

I Bergen domkirke blir det åpent for 50 mennesker på ordinær gudstjeneste søndag 10. mai, forteller biskop Halvor Nordhaug.

– Jeg tror forholdsvis få kirker vil rekke å åpne for gudstjeneste allerede førstkommende søndag. En kirkeåpning i stor skala i Bjørgvin bispedømme ser jeg ikke for meg før 24. mai, sier Nordhaug.

Domprost Gudmund Waaler forteller at det i domkirken blir to ordinære gudstjenester, med nattverd.

– Vi er veldig spente på tilstrømmingen. Uansett er det vanlig med mer enn 50 mennesker på en gudstjeneste i domkirken, så for sikkerhets skyld satser vi på to gudstjenester – kl. 11 og 12.30, forteller domprosten.

I tillegg vil det være ordinære gudstjenester i Laksevåg, Sandviken, Årstad, Bønes, Storetveit og Sælen kirker.

– Nattverdsfellesskapet er viktig, og det finnes ikke virtuelt brød og vin. Nattverdsgjester skal føle seg trygge, både når det gjelder det sakramentale – og det hygieniske. At presten vasker hendene vil være en synlig del av innledningen til nattverden. Vi har allerede laget og brukt en egen prosedyre, som er lik med den vi bruker som sognebudsordning, helt i tråd med smitteverntiltakene. Fire nattverdgjester om gangen, hyppig bruk av antibac og god avstand mellom gjestene. Presten legger frem brød og vin, og gjestene forsyner seg selv, forteller Gudmund Waaler.

Møre bispedømme

Domprost Olav Gading i Molde domkirke bekrefter at det blir ordinær gudstjeneste i domkirken søndag kl. 12 – med nattverd.

– Vi ser for oss såpass stor tilstrømming at vi har satt opp gudstjenester også tirsdag kl. 12, og torsdag klokken 18. Blir det for lite, utvider vi tilbudet. Disse gudstjenestene vil også inkludere nattverd, forteller Gading.

Det jobbes med å få til flere ordinære gudstjenester i bispedømmet allerede søndag, men det er litt usikkert hvor mange.

– Vi har også en utfordring i at det er avtalt en rekke dåpsgudstjenester, disse vil i mange tilfeller stenge for at man kan sette opp ordinære gudstjenester samtidig, forteller domprosten.

Borg bispedømme

Fredrikstad domkirke vil være åpen på søndag, men det vil ikke bli forrettet ordinær gudstjeneste.

Det er foreløpig klart at det blir ordinære gudstjenester i Skårer, Lillestrøm, Strømmen, Greåker, Tune, Ekholt, Jeløy og Hafslundsøy på søndag 10. mai.

Biskop Atle Sommerfeldt er for tiden fungerende preses, og forteller at bispemøtets arbeidsutvalg i dag har sendt ut veiledning til forenklet nattverdsliturgi – til bruk i dagens situasjon.

Stavanger bispedømme

Det blir gudstjenester i Sunde og Stokka kirker søndag, og drive-in gudstjeneste i Tasta kirke.

Stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes i Stavanger bispedømme vet at det jobbes med å åpne for ordinære gudstjenester i noen kirker allerede søndag.

– Noen kirker velger å ha åpent, uten gudstjeneste, og i mange kirker er det også avtalt dåpsgudstjenester. Men jeg får spørsmål om forskjellige løsninger, blant annet om muligheten for å ha flere gudstjenester ut over søndagen.

Det blir ikke ordinær gudstjeneste i Domkirken og St. Petri menighet på søndag. (Disse avholdes for tiden i St. Petri kirke mens domkirken er stengt).

Sør-Hålogaland bispedømme

Det blir gudstjenester med nattverd i Bodø domkirke og i Rønvik kirke allerede søndag 10. mai. På kvelden blir det også nattverdsgudstjeneste i Dolstad kirke i Mosjøen.

– Det er opp til de lokale menighetene når de vil åpne for ordinære gudstjenester. Men så sant smittevernhensyn kan bli ivaretatt er det bare å sette i gang, sier biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

Agder og Telemark bispedømme

Bispedømmet har bestemt å utsette åpning av ordinære gudstjenester i kirkene i Agder og Telemark til 24. mai.

Kommunikasjonsrådgiver Dag Kvarstein forteller om flere alternative tilbud.

– Det blir drive-in gudstjeneste i Tveit kirke, allerede nå på søndag, og på 17. mai blir det drive-in gudstjeneste på torget i Kristiansand, som vi regner med blir godt besøkt. Bispedømmet har også vandregudstjenester, og pinseaften planlegges det sail-in gudstjeneste ved Dypvåg kirke i Tvedestrand, forteller Kvarstein.

Hamar bispedømme

Biskop Solveig Fiske har skrevet brev til menighetene der det åpnes for å avholde gudstjenester, forutsatt at smittevernforeskriftene overholdes til punkt og prikke.

– Dette kan avgjøres lokalt, men alle krav til smittevern må oppfylles, inkludert nødvendige drøftinger med ansatterepresentanter og verneombud, sier biskopen.

Hun sier at det ikke blir ordinær gudstjeneste i Hamar domkirke søndag 10. mai. Det skal avklares om det blir et gudstjenesteinnslag på 17. mai.

– De fleste kirkene vil trenge mer tid, og oppsatt gudstjenesteplan vil ikke bli fulgt før fra 21. (Kristi himmelfartsdag) eller 24. mai, sier Solveig Fiske som selv skal delta i gudstjeneste i Heidal kirke på Kristi himmelfartsdag.

Nord-Hålogaland bispedømme

Det blir ikke ordinær gudstjeneste i Tromsø domkirke kommende søndag. Men i Kanebogen, Sandtorg og Harstad kirker vil man åpne for ordinære nattverdsgudstjenester allerede 10. mai. Gudstjeneste vil også bli forrettet i Kirkesnesmoen kapell i Målselv.

I Nord-Troms blir det gudstjeneste i Oksfjord i Nordreisa og i Kåfjord. Nordlyskatedralen og Komagfjord i Alta prosti åpner også, og Kvaløy har drive-in gudstjeneste nå på søndag. Også Loppa kirke i Alta prosti har gudstjeneste søndag.

Rådgiver Steinar Sneås Skauge forteller at man ikke vil være tilbake i vanlig gudstjenesteplan før tidligst 21. eller 24. mai.

– Men mange av kirkene i bispedømmet holder åpent allerede, og kan benyttes til helgen, forteller Skauge.

LES MER:

• Slik blir det når kyrkjene opnar – Den norske kyrkja lanserer nye retningslinjer

• Barnedåp er greit, men ikke baptistisk dåp. Her er Norges Kristne Råds veileder for åpning av kirker

---

Åpne kirker

  • En ny smittevernveileder for kirkene er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA - arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og styret i Norges kirkevergelag.
  • Den tillater 50 personer til stede i kirkene, og at man ellers holder seg til den nye bransjestandarden for smittevern tiltak.

---

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion