Religion

Tror nettsatsing kan gjøre kirken mer liberal

Koronakrisen har gitt Den norske kirke himmelhøye seertall på nett. Trolig vil kirken forbli mer digital også etter krisen, noe som kan endre teologien, tror førsteamanuensis.

– Når høye seertall, nye følgere og antall likes blir den nye målestokken, kan det bli fristende å lage saker som har nyhetsverdi eller er underholdende, sier førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen på Det teologiske fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo.

Under koronakrisen har Den norske kirke opplevd himmelhøye brukertall på sine digitale tjenester. Bare påskedagene har i underkant av en halv million sett minst ett innlegg på kirkens nasjonale Facebook-side, ifølge tall fra Kirkerådet. Den samme siden har fått 2000 nye følgere i påsken, i tillegg til de omtrent 5000 nye som kom på i de to ukene før.

Fra 13. mars til 12. april hadde videoene på Den norske kirkes Facebook-side 2.045.346 registrerte avspillinger, og ble sett på i til sammen 1.723.707 minutter.

Økt digitalt tilbud

– Tallene er skyhøye sammenliknet med hva vi har sett tidligere, og det gjelder på hele bredden av det vi legger ut, sier Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet.

Den store tilstrømningen forklarer hun med de samme mekanismene som kom til uttrykk etter 22. juli-terroren.

– Når det er urolige tider, erfarer vi at folk søker til kirken. Nå som alle kirkene er stengt, oppsøker de i stedet kirken digitalt.

Men også etter koronakrisen kan flere komme til å oppsøke digitale kirkerom, tror hun. For kirken vil pandemien trolig resultere i et økt digitalt tilbud.

– Jeg tror at koronakrisen endrer både verden og kirken, i den forstand at mange har erfart at det finnes andre måter å jobbe på. I Kirkerådet skal vi ha en grundig evaluering for å lære hva som har vært bra og hva som ikke har vært fullt så bra denne perioden, men det er opplagt at vi kommer til å fortsette med noe av det når hverdagen kommer, sier Dybvig.

Blir mer underholdende

At kirken kommer til å forbli mer digital når smittefaren er over, tror også førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen. Med koronakrisen får flere kirkeansatte erfaring med å lage innhold til nett. For brukerne kan pandemien føre til at det blir alminnelig å oppsøke kirken digitalt. Men det er ikke gitt at form og innhold forblir det samme etter krisen.

– Det blir spennende å se hva som skjer når den første akuttfasen er over og tilbudet blir mer permanent. Hovedfunn fra forskning om mediatisering av religion, viser at religioner tar opp i seg medielogikken når de formidles digitalt, sier Johnsen.

Det innebærer en endring av både uttrykket og innholdet i religionene.

– Studier av pinsekirker globalt viser at mediatiseringen endrer innholdet. Man tar bort elementer som ikke passer inn i en åpen medievirkelighet. Heller enn å bare argumentere med Bibelen, fremhever pastorene at deres budskap er i overensstemmelse med sekulære verdier.

Religionspedagog Elisabeth Tveito Johnsen, med doktorgradsarbeid på trosopplæring i Den norske kirke.

Mindre synd, mer håp

Det samme kan skje med Den norske kirkes nettsatsing, tror Johnsen.

– Hvordan vil for eksempel domssøndag se ut i digital form? Det er en søndag som mange prester kvier seg for allerede uten å være på nett. Tanken på at man digitalt når enda flere seere, som kommer med mange forskjellige utgangspunkt, vil trolig gjøre noe med hva man velger å trekke fram og hvordan man fortolker det.

– På hvilken måte da?

– Jeg tror vi vil få enda mindre av det som oppleves som konfronterende og upassende inn i en sekulær offentlighet, det vil si mindre synd, død og omvendelse – og mer håp og tro. Rett og slett mer liberale verdier.

Johnsen har naturlig nok ikke rukket å gjøre en systematisk studie av de digitale tjenestene til Den norske kirke under koronakrisen de seneste ukene, men etter å ha observert flere strømmede gudstjenester palmesøndag, sitter hun igjen med følgende inntrykk av tilbudet til nå:

– Det kan se ut som at Dnk i stor grad viser gudstjenester som ligner mye på det de gjør når de ikke er digitale. Også andaktene har en tradisjonell form og innhold. De tar i mindre grad i bruk formatets mer interaktive muligheter, sier hun.

LES MER:

Alf Gjøsund: Nå har kirken sin mulighet. Dette avgjør om kirken vokser på krisen

Den norske kirke samler folk på nettet - strømmer andakter direkte på Facebook

---

Fakta:

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion