Religion

Metodistkirken legger ned to menigheter

Metodistkirkens medlemstall går stadig nedover, og kirkesamfunnet mister nå to bymenigheter på Østlandet. Samtidig selges to av landets eldre metodistkirker.

SELGES: Kongsberg metodistkirke er avtalt solgt til Oslo katolske bispedømme. Foto: Stig Rune Pedersen, Wikimedia Commons.

Det er menighetene i Hamar og på Kongsberg som går inn i solnedgangen. Begge er av Metodistkirkens hovedstyre anbefalt nedlagt, og man går også inn for at menighetenes gudshus selges.

Årskonferansen, som er metodistenes øverste organ, tar den endelige avgjørelsen om avvikling, og det forventes at hovedstyrets innstilling blir fulgt. Årskonferansen var berammet til 19.-21. juni, men er utsatt og vil mer sannsynlig bli avviklet i oktober.

Mister medlemmer

Nedleggelsen av de to menighetene avspeiler mange år med nedgang i medlemstallet.

I 1990 var det godt over 15.000 metodister i Norge. I 2010 var antallet kommet ned på 11.105, viser Barne- og familiedepartementets oversikt. Statistikken viser at antallet registrerte metodister snart vil være under 10.000 hvis utviklingen ikke snus. Grunnlaget for tildeling av statlig tilskudd var i 2019 på 10.190 medlemmer. Det vil si at Metodistkirken i Norge på 30 år har mistet hvert tredje medlem.

Gammel menighet

Menigheten på Hamar er gammel i to betydninger. Den har en lang forhistorie, og dessuten er de få gjenværende medlemmene godt oppe i årene. Samtidig har rekrutteringen vært dårlig lenge.

– Det som har skjedd på Hamar, er typisk for utviklingen i en del av våre menigheter. Det er flere eldre medlemmer der, og etter hvert blir det veldig få som kan ta ansvar for virksomheten. Da vi må legge ned, sier daglig leder Johanna Lundereng i Metodistkirken i Norge til Kristelig Pressekontor.

Hun sier metodister både på Hamar og i Kongsberg vil møtes i husfellesskap i tiden framover, men at vanlig kirkelig aktivitet ellers vil opphøre.

– Det er litt trist, men vi er ikke alene om å oppleve dette, fastslår hun.

I 2016 ble det feiret 150-årsjubileum på Hamar. Metodistmenigheten ble grunnlagt i 1866, ti år etter at metodismen kom til Norge. Dermed er det mjøsbyens eldste frikirkemenighet som nå forsvinner.

Etter noen år i leide lokaler, innviet menigheten den nybygde kirken i Hamar sentrum i mai 1889. På 1950-tallet ble den kjente bygningen i bybildet restaurert og betydelig ombygd.

Lokalavisa Hamar Arbeiderblad ligger vegg i vegg med metodistkirken, og det ligger an til at Hamar Media AS, som gir ut avisa, kjøper eiendommen, selv om prosessen kan bli noe forsinket grunnet koronakrisen.

SELGES: Hamar metodistkirke kan bli solgt til eierselskapet bak lokalavisa Hamar Arbeiderblad som ligger i nabogården. Foto: Wikimedia Commons.
Hamar metodistkirke kan bli solgt til eierselskapet bak lokalavisa Hamar Arbeiderblad som ligger i nabogården. Foto: Wikimedia Commons.

Fortsatt foreningsvirksomhet

Det er fortsatt såpass mange metodister igjen i Hamar og omegn at det er grunnlag for en metodistforening i byen. Metodistkirken vil derfor ved et salg til Hamar Arbeiderblad undersøke om en metodistforening kan få leie kirkens underetasje i en fase, står det i hovedstyrets protokoll fra møtet 18. mars.

Det vil også bli sett på muligheter for å starte nytt arbeid på Hamar, med utgangspunkt i et russisktalende miljø rundt menighetens kirkemusiker. Det åpnes for at deler av inntektene fra kirkesalget benyttes til dette.

Katolikkene kjøper

Menigheten i Kongsberg er litt yngre enn den på Hamar, men har også dype historiske røtter. Den ble stiftet i 1873.

18. februar vedtok en samlet menigheten i Kongsberg å be årskonferansen om at «Kongsberg menighet blir formelt avviklet 01.08.2020.» Den siste gudstjenesten er planlagt til 14. juni, selv om det er høyst usikkert om menigheten kan samles da på grunn av smittesituasjonen.

Kirkebygningen ble innviet i 1887 og er et landemerke i sølvverksbyen. Nå ligger det an til at den skifter eier, og det er gjort en muntlig avtale med Oslo katolske bispedømme om overdragelse for 2 millioner kroner. Også denne transaksjonen er inntil videre lagt på is på grunn av koronaviruset.

Heller ikke i Kongsberg gir metodistene helt opp. Menigheten har tanker om å bruke penger på å leie egnede lokaler «dersom noen muligheter for virksomhet vokser frem i de nærmeste årene».

– Metodistkirken i Norge prøver å tenke kirke på nye måter og ikke benytte sentrumsnære og gamle bygninger som krever mye vedlikehold. Vi må la unge slippe til og hente inspirasjon utenfra, sier daglig leder Johanna Lundereng. Hun mer enn antyder at penger fra kirkesalg kan bli startkapital for metodistforsamlinger i helt nye lokaler i byene der det nå legges ned.

LES MER:

Homostriden: Utvalg vil dele Metodistkirken i to

Alf Gjøsund: Dette er konfliktene som vil prege Kirke-Norge det neste tiåret

Metodistkirken møter afrikanske partnere: – Vi går ikke rundt og deler ut Bibelen

---

Metodismen

  • Den metodistiske bevegelse har røtter tilbake til predikantbrødrene Charles (1707-88) og John Wesley (1703-91).
  • Metodismen er en lavkirkelig kristen trosretning med 70 millioner tilhengere som brøt ut fra Den anglikanske kirke på 1700-tallet.
  • De skandinaviske metodistkirkene tilhører grenen United Methodist Church som har omkring 14 millioner medlemmer over hele verden.
  • Metodismen kom til Norge fra USA i 1856 med sjømannen Ole Peter Petersen fra Fredrikstad.
  • Den første metodistkirken ble bygget i Sarpsborg, men brant senere ned. Den eldste av de nåværende kirkene er kirken i Halden som er fra 1857.
  • Etter to nedleggelser i Norge i løpet av 2020 vil Metodistkirken ha 45 menigheter her i landet med i alt 10.190 medlemmer (2019).

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion