Religion

Åpner kirkerommet for andre livssyn i krisetider

Under koronakrisen kan kirken unntaksvis brukes til ikke-religiøse gravferdsseremonier, har Bispemøtet vedtatt. Men noen tildekking av kristne symboler blir ikke aktuelt.

Bilde 1 av 3

– For oss er dette en måte å vise andre omsorg og kjærlighet på i denne tiden, sier Gunnar Næsheim, prost i Den norske kirke i Bærum.

Han har nylig fått ja fra både Oslo-biskopen og Bispemøtet til å låne ut Eiksmarka kirke til ikke-religiøse gravferdsseremonier under koronakrisen, skrev avisen Budstikka på mandag.

Vanligvis utføres både kristne og andre gravferdsseremonier i de to kapellene til Haslum krematorium, men forrige uke vedtok Bærum kommune at rommene må stenges. Årsaken er at de ønsker å verne de ansatte mot koronasmitte. Kirkelige seremonier kan fortsatt utføres i kirkene. Ikke-kristne står derimot uten et egnet seremonirom.

– Å bli henvist til friluft eller å utsette seremonien synes vi fra kirken er et dårlig tilbud for dem som ikke ønsker en kirkelig seremoni. I disse tider tenkte vi derfor at vi kan være kreative og tilby dem et verdig lokale, sier Næsheim.

Forrige helg ga også menighetsrådet i Eiksmarka kirke sitt ja til forslaget, selv om de synes det var vanskelig å beslutte noe som strider mot kirkeloven, ifølge prosten. Men i denne situasjonen støttet de et unntak.

• LES OGSÅ: Påsken blir uten gudstjenester for første gang siden middelalderen

Prost Gunnar Næsheim tilbyr gravferdsseremonier i regi av andre livssynssamfnn i Eiksmarka kirke.
Prost Gunnar Næsheim tilbyr gravferdsseremonier i regi av andre livssynssamfnn i Eiksmarka kirke. Foto: Erlend Berge

I strid med kirkens formål

På bakgrunn av ønsket til Bærum-prosten har biskopene i Den norske kirke foretatt en prinsipiell vurdering av saken. Under bispemøtet forrige uke bekreftet biskopene at ikke-religiøse gravferdsseremonier i kirken ikke er forenlig med Den norske kirkes regler for bruk av kirken. I dem heter det: «Kirkerommet kan ikke brukes av ikke-kristne tros- og livssynssamfunn til utøvelse av deres tro eller religion».

Ikke-religiøse seremonier er dessuten i strid med kirkens formål om «å tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse», mener biskopene.

«Spørsmålet nå er om den særskilte situasjonen vi er inne i, åpner for en ny og rausere måte å forholde oss til dette på, og i så fall på hvilke premisser», går det fram av protokollføringen av saken. Behandlingen endte med et ja til ikke-kristne seremonier i kirken, men med klare betingelser:

«Bispemøtet anbefaler at det gis tillatelse til utleie av kirken der det ikke finnes annet egnet lokale, eller en annen særskilt grunn taler for unntak», heter det i vedtaket.

– Vi sier at sabbaten er til for menneskets skyld, og ikke omvendt. Selv om regelverket ikke gir rom for ikke-kristne seremonier, aksepterer vi at vi er i en ekstraordinær situasjon. På steder hvor det ikke er mulig å gi en verdig seremoni, ønsker vi å gi denne muligheten under koronakrisen, sier Atle Sommerfeldt, fungerende preses i Den norske kirke.

Med vedtaket trenger ikke menighetene søke biskoper om dispensasjon for å gi et utleietilbud til ikke-religiøse, men menighetsrådene må gi sin godkjenning.

– Legger kirken noen føringer for innholdet i seremoniene?

– Nei.

Daglig leder i Eidsmarka og Østerås menigheter

Fjerner salmebøker

Mangel på livssynsnøytrale seremonirom er en utfordring også utenom koronatider. Det førte blant annet til en langvarig strid i Arendal, hvor Human-Etisk Forbund (HEF) ivret for at korset i Arendal kapell skal kunne dekkes til når pårørende ønsker dette – noe de fikk gjennomslag for i 2016.

Med det nye vedtaket skal kirkerommet lånes ut som det er, fastslår Sommerfeldt. Det er også Bærum-prosten klar på.

– Altertavlen vår har et motiv som er åpent for ulike tolkninger, men i kirkerommet finnes også tydelig kristen symbolikk som alteret, døpefonten, et krusifiks, et ikon og en lysglobe. Ingenting skal dekkes til. Dette er et vigslet kirkerom, og slik skal det også framstå, sier Gunnar Næsheim.

Salmebøkene og alterboka vil de derimot fjerne.

– Men det vil vi gjøre ved alle seremonier, uansett livssyn. Bøkene er en smittekilde.

Positive humanetikere

HEF i Bærum blant dem som vil mangle lokaler til sine seremonier under pandemien, ifølge Budstikka.

– Jeg synes dette er prisverdig initiativ fra kirken. For mange vil det trolig være et bedre alternativ å holde gravferdsseremonien i kirken enn i en gymsal, sier Kai Mjaanes, leder av Bærum lokallag i HEF, til Vårt Land.

LES MER:

Preses fraråder å koronautsette gravferd

Den norske kirke oppfordrer til å ringe med kirkeklokker hver lørdag

---

Regler for bruk av kirkene

  • Regler for bruk av kirkene ble fastsatt av Kirkemøtet i 2015.
  • «Kirken er vigslet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse», heter det om formålet med kirken.
  • Under de generelle bestemmelsene, heter det at: «Kirkerommet kan ikke brukes av ikke-kristne tros- og livssynssamfunn til utøvelse av deres tro eller religion».

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion