SE LISTA:

Disse arrangementene er avlyst i Kirke-Norge

Her er den oppdaterte listen over større avlysninger. For mindre arrangement i enkeltmenigheter: kontakt ditt kirkesamfunn. Send tips til religion@vl.no

Den katolske kirke

Alle messer innstilt. Messeplikten er midlertidig opphevet. Tiltakene tjelder inntil palmesøndag, melder Oslo katolske bispedømme.

Den norske kirke

Alle gudstjenester i alle bispedømmer avlyses. Dette gjelder i første omgang fram til 26. mars. Det vil også være begrensninger for dåp, vigsler og gravferder. Hovedregelen her er lukkede arrangement for få deltakere. Tiltakene vil i første omgang gjelde til og med 26. mars. Mer info på kirken.no.

Frikirken

Alle gudstjenester og andre samlinger avlyses fram til 26. mars, melder frikirken.no.

Metodistkirken

Alle offentlige gudstjenester og all annen møteaktivitet avlyses, foreløpig fram til 29. mars. Dette omfatter også barne- og ungdomsaktivitet, melder metodistkirken.no.

Baptistkirken

Alle Ung Baptist sine påskeleirer avlyses. Landsmøtet 5.–7. juni kan bli avlyst. For øvrig anbefaler ledelsen i Baptistsamfunnet å avlyse alle arrangement i tråd med myndighetenes anbefaling om å forby kulturarrangement fram til 26. mars, ifølge baptist.no.

DELK

Alle gudstjenester avlyses fram til 26. mars. Dette gjelder også barne- og ungdomsarbeid, eldresamlinger, etc, ifølge delk.no.

Misjonskirken Norge

Alle gudstjenester blir avlyst søndag formiddag inntil videre. Andre arrangement blir vurdert fortløpende og kommunisert til de aktuelle gruppene, ifølge misjonskirken.no.

Pinsebevegelsen og De frie evangeliske forsamlinger

Ledelsen anbefaler at alle menigheter innstiller sine arrangement fram til 26. mars, og at alt seniorarbeid instilles ut mars måned. Mer info på pinsebevegelsen.no.

Brunstad Christian Church

Påskestevnet på Oslofjord Convention Center blir avlyst. Det samme gjelder ungdomscampen på samme sted. Ledelsen anbefaler de 19 lokalmenighetene i Norge å følge helsemyndighetenes råd. Mange menigheter har avlyst arrangementene denne uken allerede, flere avlysninger er ventet å komme. Mer info på bcc.no.

Frelsesarmeen

Alle korpsarrangement avlyses. I tillegg avlyses samtlige treninger i regi av idrettslag i Frelsesarmeen, Gatefotball og Friskt alternativ, ifølge frelsesarmeen.no.

Adventistkirken

Ledelsen for unionen og distriktene ber kirkene avlyse gudstjenester til etter påske, ifølge adventist.no.

Også en rekke mindre trossamfunn og frittstående menigheter avlyser sine gudstjenester. Ta kontakt med den enkelte menighet for informasjon.

Organisasjoner:

Norsk Luthersk Misjonssamband

Alle leirer anbefales avlyst ut mars. Ledelsen i regionene gjør vurderinger om andre arrangement skal avlyses ut fra hvilken type samling det er og hvor mange som deltar. Dagen.no melder dessuten at organisasjonens 33 gjenbruksbutikker også stenger. NLM har gjort taler og oppbyggelse lett tilgjengelig på sine nettsider. Mer info på nlm.no.

Normisjon

Regionårsmøtene blir avlyst fram til i mai. Ledelsen i Normisjon oppfordrer alle forsamlinger og foreninger til å vurdere om andre arrangement skal avlyses. Mer info på normisjon.no.

Indremisjonsforbundet

Ledelsen på bedehusene, og andre ansvarlige for sammekomster, skal vurdere om arrangement skal gjennomføres. Aktuelle tiltak kan være avlysning eller forenklet gjennomføring av arrangement og møter. Mer info på imf.no.

Det Norske Misjonsselskap

Alle møter og leirer avlyses fram til 31. mars, ifølge nms.no.

KFUK-KFUM

Alle nasjonale speideraktiviteter er avlyst ut april, ifølge nettstedet kmspeider.no.

KRIK

All aktivitet innstilt tre måneder fram i tid, ifølge nettstedet krik.no.

Søndagsskolen

Alle arrangementer er avlyst fram til påske, ifølge sondagsskolen.no.

Sjømannskirken

Alle arrangement er avlyst. Kirkebyggene vil ikke være åpne, men alle sjømannskirkene vil fortsatt være tilgjengelig på telefon og epost, melder sjomannskirken.no.

Øvrige arrangement

Kirkens Nødhjelp avlyser sin årlige dør-til-dør-innsamling under fasteaksjonen 29.–31. mars. Innsamlingsaksjonen blir i stedet gjennomført på nettet og via Vipps, ifølge en pressemelding fra organisasjonen.

Stefanusalliansen melder om at turneen med Garness og Jostein Ørum, «Gåten om korset», blir avlyst. Mer info på stefanus.no.

• Den åpne begravelsen til Marita-grunnlegger Leiv Holstad avlyses. Begravelsen vil i stedet bli et lukket arrangement for Holstads nærmeste. Det vil bli sendt ut invitasjon til et åpent minnearrangement senere, ifølge Maritastiftelsen.

Lovsdang 20, som skulle arrangeres i Oslo Kristne Senter 20.-21. mars, blir «utsatt inntil videre», melder styret i lovsang.no. Konferansen var ventet å samle omlag 1.000 deltakere.

Kvinnekonferansen 2020 i Porsgrunn Misjonskirke er avlyst, ifølge dagen.no.

• Det kristne russearrangementet Russetreffet Kragerø 24.–26. april er avlyst, ifølge nettstedet russetreffet.com.

• Samtlige arrangementer under åpningshelgen til Kirkemusikkfestivalen er avlyst. Det gjelder fra og med fredag 13. mars, til og med 16. mars, følge festivalens nettsted kirkemusikkfestivalen.no.

LES OGSÅ:

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion