Religion

Jan Hanvold: – Vi selger verken frelse, beskyttelse eller helbredelse

Visjon Norge-lederen beskyldte pastor Erik Andreassen for å være en «moderne fariseer» da de møttes til debatt i Dagsnytt Atten.

– Jeg reagerer veldig sterkt, som menneske, som pappa, som kristen og som pastor. Dette er en forvrengning av evangeliet, sa pastor Erik Andreassen, da han mandag kveld møtte Visjon Norge-leder Jan Hanvold til debatt i Dagsnytt Atten på NRK.

Bakgrunnen var de siste dagers debatt rundt predikanten Dionny Baez, som ba folk gi penger til Visjon Norge for beskyttelse mot koronaviruset.

Den venezuelanske predikanten oppfordra seere til å gi TV-kanalen en gave på 2020 kroner. Gaven ville gi beskyttelse mot koronaviruset.

– Han utnytter folks frykt for egen og Visjon Norges vinning, sa Erik Andreassen, som er pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem, under debatten på NRK.

Reaksjonene handler om kulturforskjeller

Jan Hanvold kaller Erik Andreassen for en «moderne fariseer», og hevder han kritiserer alt som har med det overnaturlige å gjøre.

– Selger dere helbredelse? spør programlederen i Dagsnytt Atten.

– Overhodet ikke, vi selger verken frelse, beskyttelse eller helbredelse, svarer Hanvold.

Han mener at reaksjonene kommer fordi Dionny Baez er fra Venezuela og har en annen kultur enn den norske.

Hanvold mener Andreassen tar klippet ut av sammenheng, men Andreassen hevder at han har sett flere timer av sendninga fra den kristne TV-kanalen.

– Den mediestormen Erik Andreassen setter i gang viser at han jobber godt sammen med Human-Etisk forbund og andre kristofobiske mennesker mot pinsekarismatikken, påstår Hanvold, som beklager på det sterkeste hvis folk føler seg lurt.

Avviser teologisk uenighet

– Vi har holdt på med Visjon Norge i 17 år og fått mye motstand fordi vi står for en teologi som står for loven om å så og høste. Men vi har ikke sagt at man kan kjøpe seg frelse eller beskyttelse, sa Jan Hanvold i et intervju med Vårt Land.

Dette gjentok han på Dagsnytt Atten. Han mener det ikke går an å diskutere med de som ikke tror på Bibelen, og hevder uenigheten skyldes ulikt teologisyn.

Erik Andreassen avviser at dette er snakk om teologisk uenighet, og sier han står for en kristendom som forkynner at prisen allerede er betalt og at gaven er for alle. Du skal gi evangeliet videre uten å forvente å få noe tilbake.

– Dette handler ikke om teologi, men om grov utnyttelse av sårbare mennesker, mener Andreassen.

– Kan ikke garantere noe

Programlederen spurte Hanvold hva han får igjen hvis han gir 2020 kroner til Visjon Norge. Hanvold svarte med å vise til Bibelen.

– Du vil alltid høste noe fra det du sår. I dette tilfellet har du Herrens beskyttelse, sa Hanvold, som samtidig innrømte at han ikke kan garantere noen ting.

– Vi bare forkynner hva Guds ord sier: Vi skal legge hendene på de syke og de vil bli helbredet. Men det er ikke alle som blir helbredet, og vi kan ikke vite hvorfor.

Møtte hverandre med bibelsitater

Jan Hanvold siterte Paulus 2. brev til korinterne:

«Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.»

Erik Andreassen svarte med å sitere Matteusevangeliet:

«Den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.»

– Jeg leser om en Gud som står på de svake og sårbares side. Jeg skal ikke dømme Hanvold, men vi må se på hva Bibelen sier og prøve oss selv. Det oppfordrer jeg også dere til å gjøre, sa Andreassen.

MER OM VISJON NORGE-SAKEN:

Hanvold svarer på korona-kritikken: Det var ren bibelsk lære

Ba folk gi penger til Visjon Norge for beskyttelse mot koronaviruset

Forbrukertilsynet: – Man går ikke fri fra reglene selv om man sier at det man bedriver er religiøs praksis

Politikere er svært kritiske til Visjon Norge, som flere mener utnytter folks frykt for sykdom.

---

Fakta:

---

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion