Religion

Norges idrettsforbund: Oslofjord har høy bevissthet rundt diskriminering

– Ikke grunnlag for å tro at Oslofjord Convention Center diskriminerer homofile, mener Norges idrettsforbund. De har likevel invitert arenaen til møte for å få en oppklaring i koblingen deres til Brunstad Christian Church.

– OCC har etter det vi ser høy bevissthet rundt diskriminering og trakassering. Dermed er de bedre på dette området enn en gjennomsnittlig idrettsarena, sier Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver for verdiarbeid i Norges idrettsforbund (NIF).

Uttalelsen hans kommer i kjølvannet av vedtaket som ble fattet i helgen av Norges Håndballforbund, som er ett av NIFs 55 særforbund: Alle håndballkamper blir flyttet fra Oslofjord Arena. Håndballkamper vil heller ikke bli spilt der i overskuelig framtid.

– Eierens syn på homofili strider mot det vi ønsker å stå for i norsk håndball, uttalte håndballpresident Kåre Geir Lio til Vårt Land, da håndballstyrets vedtak ble offentliggjort.

LES MER: Vårt Land mener: Håndballforbundet har åpnet en dør for diskriminering av religiøse

Høy bevissthet rundt diskriminering

Oslo Arena er en del av Oslofjord Convention Center (OCC), og er plassert i Stokke i Vestfold. Senteret eies og driftes av Brunstadstiftelsen, som igjen er tett knyttet til trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC) – også kjent som Smiths venner. Flere håndballklubber har den siste tiden reagert på koblingene til trossamfunnet og varslet boikott av arenaen. De mener BCC har et syn på homofili som strider mot idrettens verdier.

NIF har til nå bare fulgt saken fra sidelinjen. De har likevel en formening om bruken av arenaen.

– Ut fra det vi har kunnet finne av informasjon, så er det ikke grunnlag for å tro at OCC eller Brunstadstiftelsen diskriminerer på bakgrunn av seksuell orientering. Vi ser heller ikke at det er en risiko for å oppleve diskriminering ved å ha arrangementer ved OCC, sier Øvregård i NIF.

Må ta en selvstendig vurdering

Samtidig mener han at det er grunn til å stille spørsmål om bruken av arenaen gir indirekte støtte til BCC.

– Hvis det er slik at man ved bruk av OCC indirekte støtter BCC, for eksempel dersom Brunstadstiftelsens overskudd bidrar til at BCC får gunstigere vilkår for sine arrangement, så er det problematisk, da BCC etter det vi kan se har et religiøst syn som er diskriminerende mot homofile, sier han.

– Synes du Håndballforbundet overreagerer når de velger bort Oslofjord Arena til kampene sine?

– Nei, alle har et ansvar for det de støtter opp om gjennom innkjøp. Også organisasjonsledd i idretten må være bevisst på hva de bidrar til gjennom kjøp, partnerskap og sponsoravtaler. Man må vurdere hvilke konsekvenser avtalen har og hvordan det står seg opp mot ens egne verdier, sier han, og legger til:

– Håndballforbundet er veldig tydelig i sitt arbeid mot diskriminering av seksuell orientering, og de har konkludert med at de ikke kan bruke arenaen til sine arrangementer på grunn av relasjonen mellom OCC og BCC.

Vil invitere til møte

– Er det et brudd på idrettens regelverk å benytte seg av Oslofjord Arena?

– Håndballforbundet ønsker ikke å bruke arenaen fordi de mener den er i strid med verdiene deres, men det er ingenting i idrettens formelle regelverk som er til hinder for å benytte seg av Oslofjord Arena.

NIF har vært i kontakt med OCC for å få et møte med dem og Brunstadstiftelsen. De ønsker å få en oppklaring i deres relasjon til BCC.

– Vi har fått spørsmål fra flere organisasjonsledd om bruken av OCC. Informasjonen vi får ønsker vi å bruke til å kunne ha en best mulig bakgrunn når vi gir råd til organisasjonsledd i idretten som vurderer eller har planlagt å bruke OCC, sier Øvregård.

NIF er landets største frivillige organisasjon med cirka 2,1 millioner medlemskap i nesten 11 000 idrettslag. Norske idrettslag er organisert i 55 særforbund for ulike idretter eller befolkningsgrupper.

LES MER OM SAKEN:

Hovedsponsor ba Håndballforbundet om å droppe Oslofjord Arena

Markedseksperter: – Intolerant å boikotte BCC-tilknyttet arena

Boikotter håndballfinaler fordi arenaen er tilknyttet Brunstad Christian Church

---

Brunstad Christian Church

  • Brunstad Christian Church er et verdensomspennende kristent trossamfunn som oppsto i årene etter Johan Oscar Smiths omvendelse i mai 1898.
  • I Norge består BCC av 19 lokalmenigheter som også er organisert som selvstendige foreninger med egen økonomi og ledelse.
  • BCC hadde i 2018 et driftsresultat på 143,3 millioner kroner, der hoveddelen av inntektene kom i form av gaver og kollekter fra medlemmer, andre givere og lokalmenigheter.
  • I 2018 mottok BCC tilskudd fra stat og kommuner for 8.235 norske medlemmer. Samlet stats- og kommunetilskudd for 2018 utgjorde 9,5 millioner kroner.
  • Brunstadstiftelsen ble opprettet av BCC i 2002. Noe av hovedhensikten med at menigheten etablerte Brunstadstiftelsen var å ha et skille mellom menigheten som trossamfunn på den ene siden, og næringsdrift og eiendomsforvaltning på den andre siden.
  • Brunstadstiftelsen driver blant annet Oslofjord Convention Center, og videre Oslofjord Arena, på Brunstad i Stokke i Vestfold.
  • Kilde: BCC

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion