Religion

Parlamentarikerstøtte til trosfrihet vokser

Det internasjonale nettverket av folkevalgte for tros- og livssynsfrihet, som Abid Raja (V) var med på å starte, har vokst fra fem til over 300 på fem år.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion