Religion

– Kan ikke tolke samlivsspørsmål etter eget skjønn

Tidligere i høst ble en kvinne som lever i likekjønnet ekteskap gjeninnsatt som soldat i Frelsesarmeen. Det er ikke i tråd med internasjonalt regelverk, mener norsk divisjonsleder.

– Jeg forholder meg til det internasjonale regelverket. Det enkelte korps kan ikke tolke samlivsspørsmål etter eget skjønn, sier Jan Risan, leder i Vestre divisjon i Frelsesarmeen, som omfatter Rogaland, Hordaland, Agder og Sogn. Han er også tidligere assisterende sjefssekretær i Frelsesarmeen.

Frelsesarmeen har i dag kun ett syn på hva som er den eneste rette ramme for seksuelt samliv, og det er ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Det får konsekvenser for hvem som kan bli soldater og offiserer. Likevel ble en kvinne som lever i likekjønnet ekteskap innviet som soldat i et norsk korps tidligere i høst, skrev Vårt Land i november.

Etter nøye overveielser kom ledelsen i det aktuelle korpset fram til at soldatløftene om å «verne om familielivet og ekteskapets ukrenkelighet» i praksis også kan forstås til å kunne inkludere likekjønnet ekteskap. Frelsesarmeens syn i samlivsspørsmålet står likevel fast, ifølge den norske toppledelsen. De avviser at retningslinjene har endret seg.

– Innenfor rammene av det internasjonale regelverket, har det alltid vært opp til lokalt skjønn hos korpsleder og pastoralråd hvem som kan bli soldat, sa Bente S. Gundersen, nestleder i Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.

Ingen konsekvenser

Risan bekrefter at det er riktig at man kan bruke skjønn, men at han ikke er enig i at det enkelte korps har anledning til å tolke samlivsetikk på denne måten.

– Jeg forholder meg til internasjonalt regelverk. Der er reglene de samme også for heterofilt samboerskap. Man kan ikke bli soldater da heller, sier han, som først uttalte seg til avisen Norge IDAG om denne saken.

Han ønsker ikke å kommentere hvorfor det aktuelle korpset valgte å kommentere regelverket annerledes.

– Dette er utenfor min divisjon, så det kan jeg ikke svare på, sier han.

– Hvilke konsekvenser tenker du at uttalelsen til den norske toppledelsen vil få for soldatinnvielser i Frelsesarmeen framover?

– Slik jeg forstår det får det ingen konsekvenser.

Må forholde seg til samme regler

Som Vårt Land har omtalt denne uken mener også Clive Adams, som er leder for Frelsesarmeen i Sverige og Latvia, at uttalelsene til den norske toppledelsen ikke er korrekt.

– Frelsesarmeens syn på likekjønnede forhold og hvem som kan bli soldat, har ikke forandret seg, og det kan ikke tolkes på lokalt plan slik det står i den norske avisa, sier Adams i et intervju med den svenske avisen Dagen.

– Jeg har vært i kontakt med internasjonale ledere i Frelsesarmeen og fått bekreftet at det jeg sier er Frelsesarmeens standpunkt: Alle må forholde seg til samme regler, sier Adams, som tidligere har vært toppleder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.

Han sier samtidig at Frelsesarmeen diskuterer synet på homofile forhold på ulike nivåer i organisasjonen, også internasjonalt. Det beskriver han som vanskelige samtaler, men at Frelsesarmeen er langt unna å begynne å snakke om å forandre standpunkt.

Vårt Land har sendt uttalelsene fra Risan til den norske ledelsen, som gir følgende kommentar:

– Ledelsen bekrefter Jan Risans forståelse av at det internasjonale regelverket ikke har endret seg, sier nestleder Bente S. Gundersen i en skriftlig uttalelse.

LES MER:

Frelsesarmeens stille «homo-opprør»

Svensk frelsesarme-leder: – Frelsesarmeens syn på likekjønnede forhold har ikke forandret seg

---

Frelsesarmeen

  • • Frelsesarmeen, internasjonal kristen organisasjon og trossamfunn, utviklet fra Øst-Londons kristne misjon, stiftet av William og Catherine Booth i 1865.
  • • I 1878 organiserte de sine medarbeidere etter militære forbilder med militære titler og streng disiplin, og organisasjonen fikk navnet The Salvation Army.
  • • Offiserer får en praktisk og pastoral utdannelse ved egne offisersskoler, ofrer hele sin tid i organisasjonens tjeneste og får sitt økonomiske underhold av den. Soldatene beholder sitt «sivile» yrke og gir organisasjonen sin fritid.
  • • I Norge ble Frelsesarmeen grunnlagt i 1888. Frelsesarmeen i Norge ledes av en territorialleder og en sjefsekretær. Fra hovedkvarteret i Oslo leder de også Frelsesarmeen på Island og Færøyene.
  • • Kilde: Store norske leksikon og Frelsesarmeen

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion