Religion

STL holder dørene åpne for Islamsk Råd

Islamsk Råd Norge opplever at flere ønsker dem tilbake som en tydelig muslimsk stemme i norsk offentlighet. Men rådet avventer å vende tilbake til Samarbeidsrådet for tros- og livssyn.

– Den siste perioden har vi fått en del signaler, både indirekte og direkte, om at vi bør søke medlemskap igjen i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (STL). Vi har god kontakt med STL både i sekretariatet og medlemmene og ser ikke bort ifra at vi blir medlemmer der igjen, men vi må avvente litt, sier Yasir Ahmed, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge (IRN).

I 2017 meldte IRN seg ut av STL etter et år preget av mye turbulens innad i organisasjonen. Ahmed beskriver det som ble et «dårlig samarbeidsklima» mellom STL og IRN, som til slutt førte til at IRN valgte å melde seg ut av samarbeidsrådet.

– Den gang var det bedre å skille lag, men nå har vi brukt hele 2018 på intern strukturering og styrking. Vi er tilbake i samfunnsdebatten og vi ser at vi får gode signaler rundt omkring. Også STL ser at det har vært endringer hos oss, sier Ahmed.

STL: – De er velkommen til å ta kontakt

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL, bekrefter at samarbeidsrådet har observert at IRN har gjort endringer i organisasjonen.

– Vi har ved flere anledninger truffet representanter fra IRN. Den kontakten vi har hatt har vært god og dirkete. Vi forstår at de har tatt ulike grep og vi erfarer jo også at de er synlige og aktive på sine områder, sier Joys.

Hun understreker at invitasjonen til dialog er åpen og viser til STLs prosedyrer for å søke medlemskap.

– Når de eventuelt mener tiden er moden for det, er de velkommen til å ta kontakt, sier Joys.

IRN: – Det haster ikke

Yasir Ahmed tror det vil styrke STL den dagen IRN vender tilbake.

– Vi er den største representanten for norske muslimer og mottar flere henvendelser fra moskeer og organisasjoner om å bli medlemmer. I tillegg har vi utarbeidet et godt forhold til myndighetene og til media. Vi har på mange måter tatt IRN i en ny retning, sier Ahmed.

– Hva er det som gjør at dere fortsatt avventer?

– Det haster ikke for oss, rett og slett. Vi takker for signalene vi får, men vi er fortsatt i tenkefasen. Vi tar steget når vi og våre medlemmer mener at det er riktig tidspunkt. Per nå er ingenting avklart, svarer Ahmed.

Anerkjennes ikke som muslimer

Siden IRN meldte seg ut av STL har den nye muslimske dialogorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk Norge meldt seg inn. Det samme gjelder Ahmadiyya muslimsk trossamfunn Norge, som tidligere skal ha latt være å søke medlemskap i STL på grunn av IRN.

Tradisjonelt og historisk sett har det vært store teologiske uenigheter mellom ahmadiyya-muslimer på den ene siden, og sjia- og sunni-muslimer på den andre. Flere steder i verden anerkjennes ikke ahmadiyaene som «ekte» muslimer.

– Er ahmadiyyanes STL-medlemskap med på å gjøre det vanskeligere for IRN å komme tilbake til STL?

– At de er medlem påvirker ikke vår dialogrolle som en viktig aktør, svarer Ahmed.

LES MER OM ISLAMSK RÅD NORGE:

• Husker du ikke helt hva som skjedde da IRN meldte seg ut av STL i 2018? Les mer her: Islamsk Råd trekker seg

• Vårt Land møtte den nye styresammensetningen til Islamsk Råd Norge i vår: – Her er nye Islamsk Råd

• Det nye styret uttalte da at det var medienes feil at saken om nikabkledde Leyla Hasic skapte så mye bråk: – Ferdig med ultimatum-kultur

• Utbryterne i Muslimsk Dialognettverk Norge kjente seg ikke igjen i sin tidligere organisasjon, Islamsk Råd Norge, sine virkelighetsbeskrivelser: – Vil legge fortida bak seg

---

Islamsk Råd Norge

  • Islamsk Råd Norge (IRN) er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner­ i Norge.
  • IRN representerer i dag 33 medlemsorganisasjoner som er spredd over hele landet, og disse igjen har nærmere 65.000 muslimer som medlemmer.
  • Rådet består av representanter fra medlemsmoskeene som velger et styre annethvert år. Styret består av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og komiteledere. I tillegg har IRN et ansatt sekretariat.

---

Les mer om mer disse temaene:

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet som journalist siden 2012, og har to bachelorgrader, i journalistikk og sammenliknende politikk, i tillegg til en mastergrad i menneskerettigheter med spesielt fokus på religionsfrihet.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion