Religion

Etterlyser kontrollinstans for halal-kjøtt

Tilgangen på sertifisert halal-kjøtt har vært begrenset siden Nortura kuttet båndene til Islamsk Råd Norge. Nå mener norske muslimer det er behov for en fungerende sertifiseringsordning for halal-kjøtt.

Bilde 1 av 3

– Jeg vet om mange som ikke spiser kjøtt ute i det hele tatt. Det er klart at mange skulle ønske at en god sertifiseringsordning i Norge kom på plass, sier Linda Noor, daglig leder for den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk.

I 2017 ble det kjent at Nortura ikke ville fornye avtalen de hadde med den muslimske paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge. Avtalen gikk ut på at rådet foretok halal-sertifisering, og mottok én krone per kilo kjøtt de sertifiserte. Etter mye turbulens knyttet til Islamsk Råd Norge gikk denne avtalen ut i fjor. Dermed er det ikke lenger noen som foretar halal-sertifisering i Norge.

BAKGRUNN: Nortura dropper halal-avtale med Islamsk råd

Tydelig ønske

– Det er tydelig ønske blant norske muslimer om en kontrollinstans som foretar halal-sertifisering. Det virker slik når jeg snakker med folk i miljøet, sier Shoaib Sultan, MDG-politiker og rådgiver for Antirasistisk Senter.

Han var generalsekretær for Islamsk Råd Norge i perioden 2007–2010.

– Jeg tror ikke folk flest bryr seg så mye om godkjenningen skjer via IRN, eller om man lager en helt nøytral instans. Folk vil egentlig bare være trygge på at de kjøper halal når de ønsker det, det er det viktigste, sier han.

Sultan tror likevel at Islamsk Råd Norge er best egnet til å fylle denne rollen.

– Noen av de samme kreftene kan engasjeres igjen, rett og slett fordi de sitter med mye kunnskap på det. Det er mye vanskeligere å starte med helt blanke ark, sier han.

LES OGSÅ: Her er nye Islamsk råd

Dyrevelferd

Noor forteller at mange muslimer som bor i nærheten av den svenske grensen reiser til Sverige for å kjøpe halal-kjøtt. Hun mener det gjenstår en del før man får på plass en god ordning for halal-sertifisering som både kommer forbrukerne til gode, og som ivaretar dyrevelferden.

– Det siste er minst like viktig som slaktemetoden. Moderne kjøttindustri er ekstremt problematisk, sett i et dyrevelferdsperspektiv, sier hun.

LES MER: Vil legge fortida bak seg

Halal-varemerke

Informasjonsansvarlig for Islamsk Råd Norge, Yasir Ahmed, forteller at de stadig mottar henvendelser fra norske muslimer som spør hvor de kan få kjøpt sertifisert halal-kjøtt.

– De savner et eget sertifisert halalprodukt. Vi ser på hvordan vi kan imøtekomme den etterspørselen, og vi jobber med det. Men det tar litt tid, sier Ahmed.

Kjøttet som Islamsk Råd Norge sertifiserte hos Nortura ble solgt under varemerket Alfathi. Nå utvikler Islamsk Råd Norge et eget nytt halal-varemerke. Matpunkt er blant aktørene som vil selge dette varemerket.

Ingen IRN-kobling

Det gjenstår likevel en del formaliteter før dette varemerket er helt på plass.

– Det er ikke sikkert at det konseptet vi jobber med blir som tidligere. Vi prøver å se på andre muligheter og fokusere på sertifisering og at det ikke blir koblet til IRN som paraplyorganisasjon, sier han.

Nortura skriver i en e-post til Vårt Land at selskapet Noridane, som er heleid av NoriDane Foods AS, har overtatt ansvaret for halal produkter og varemerket Alfathi.

De opplyser også at de ikke er kjent med andre aktører som foretar halal-sertifisering i Norge.

LES OGSÅ: 'Ferdig med ultimatum-kultur'

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion