Religion

Kven er mest rettruande: nordmannen, dansken eller svensken?

I dag kjem tre representantar for dei skandinaviske landa til Bergen for å utveksle erfaring om tru, teologi og Gud.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion