Religion

– Fremmedkrigere er dypt religiøse

Mange forskere hevder at ekstremister har et overflatisk forhold til religion. Lorne Dawson, som har intervjuet fremmedkrigere i Syria, mener derimot religionen er selve årsaken til at de dro i krigen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion