Religion

Mediene bidrar til islamfrykt

Norske medier har en uforholdsmessig stor og skjev dekning av islam, viser funn i et omfattende forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo. – Mediedekningen bidrar til fremmedfrykt, mener prosjektleder.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion