Religion

Arrestert for å synge julesanger

Før jul ble flere indiske kristne arrestert for å synge julesanger. Voksende indisk hindunasjonalisme gjør livet vanskeligere for religiøse minoriteter som muslimer og kristne.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Når Åpne Dører lanserer sin årlige liste over forfølgelse av kristne, havner India som regel langt nede på listen. Den gigantiske staten med 1,3 milliarder innbyggere har imidlertid hatt en urovekkende utvikling de siste årene:

Men India for fem år siden lå nede på 31. plass, er landet rykket helt opp til 11. plass på 2018-utgaven av listen som rangerer religiøs forfølgelse av kristne. Indias negative poengranking har økt med over 45 prosent i perioden, fra 55 til 81 poeng.

LES MER: 3.000 kristne drept

Voksende religiøs nasjonalisme

– En av de mest bekymringsfulle trendene vi ser, er at den religiøse nasjonalismen øker i kraft og utbredelse. Særlig ser vi dette i en del land i Sør- og Sørøst-Asia, med India som den store motoren. Der har den hindunasjonalistiske bevegelsen hatt en voldsom vind i seilene de siste årene, sier faglig leder Stig Magne Heitman i Åpne Dører.

Inntrykket blir bekreftet av stipendiat Guro Warhuus Samuelsen ved Universitetet i Oslo:

– Statsminister Narendra Modi var betraktet som ytterliggående på den mest hindunasjonalistiske fløyen av Bharatiya Janata Party (BJP) før han i 2014 gikk helt til topps i indisk politikk. Hindunasjonalismen retter seg i hovedsak mot muslimer, men også mot kristne, sier Samuelsen.

Julesanger fikk konsekvenser

Før jul fikk dette noen helt spesielle utslag i landet der 80 prosent av befolkningen er hinduer, 14 prosent muslimer, og bare 2,3 prosent er kristne:

14. desember ble en gruppe fra den katolske kirke som sang kristne julesanger angrepet av en folkelig mobb i en landsby i delstaten Madhya Pradesh. Politiet anholdt ikke angriperne for deres voldelige handlinger, men arresterte i stedet de som sang julesanger, med anklage om at de oppildnet religiøse følelser.

Åtte prester som dro til politistasjonen for å hjelpe de pågrepne, ble selv anholdt, mens bilen deres utenfor ble satt i brann.

LES MER: Kristne ofte direkte mål

Skaper frykt blant minoriteter

– Vi føler smerte og er sjokkerte. Hendelsen skaper ytterligere frykt i hodene og hjertene til troende kristne og minoriteter i landet, uttalte kardinal Moran Mor Baseilios Cleemis, president i den katolske bispekonferansen i India, etter arrestasjonene av de kristne julesangerne.

I en annen hendelse før jul sendte den ytterliggående hindugruppen Hindu Jagran Manch brev til skoler i den nordindiske byen Aligarh, der de advarte skoleledelsen om represalier dersom de markerte den kristne julefeiringen i klasserommene.

I en landsby i Rajasthan skal ulike grupper hindunasjonalister ha gått løs på et samfunnshus og kastet vekk salmebøker, med anklager om at kristne forsøkte å omvende lokalbefolkningen.

LES MER: Sinai tømmes for kristne

Forfølgelse går i bølger

– Religiøst motivert vold og forfølgelse av kristne har gått i bølger som faller sammen med hindunasjonalistenes politiske stilling i India. Vi så en markant økning i tilfeller under BJP-regjeringen fra 1998–2004, og det har igjen vært en økning av tilfeller i 2016 og 2017, sier stipendiat Guro Warhuus Samuelsen.

Hun peker på at India har en sekulær forfatning og tradisjonelt har utvist betydelig religiøs toleranse, der eksempelvis den kristne julehøytiden er fridager for alle.

Nå har imidlertid såkalt hindutva vind i seilene. Sterke krefter innen det hinduiske flertallet ønsker å gjøre hinduismen til Indias kulturelle identitet, der hinduiske normer skal prege samfunnslivet, mens kristne skal omvendes til hinduismen.

Strid om hellige kyr

Framvoksende hindutva innebærer blant annet at enkelte indiske delstater har innført forbud mot å slakte kyr, som mange hinduer betrakter som hellige.

Samuelsen sier at det under statsminister Modis styre langt på vei er blitt en stilltiende aksept for at lokale borgerverngrupper tar seg til rette og prøver å stanse folk som angivelig vil slakte kyr. Borgerverngrupper etablerer sjekkpunkter på veiene, i praksis i samarbeid med politiet, der de sjekker lastebiler.

– Det har vært en rekke brutale angrep og dødsfall når de går løs på folk som mistenkes for å ville frakte kyr til slakteriet. Dette går særlig ut over levekårene til den muslimske minoriteten og dalitene, de kasteløse, underprivilegerte grupper som tradisjonelt har drevet slaktehusene, sier Guro Warhuus Samuelsen.

600 hendelser i 2017

Åpne Dører har i sin 2018-rapport, som ble lansert i går, registrert over 600 enkelthendelser med forfølgelse av kristne i India. Det er det høyeste tallet som noen gang er registrert, men er ifølge organisasjonen bare toppen av isfjellet.

– De mest radikale i hinduistbevegelsen har uttalt at de ønsker å fjerne alle spor av andre religioner enn hinduismen i India innen 2021. Det er en bevisst politisk agenda som retter seg særlig mot kristendommen og folk fra lavkaster som konverterer, sier Stig Magne Heitman i Åpne Dører.

Hindunasjonalisme også i Nepal

Lignende hindunasjonalisme er ifølge rapporten på frammarsj i Nepal, med sterk økning i vold mot kristne. Nepal har vedtatt en antikonverteringslov der man kan straffes med bøter eller fengsel for å forlate hinduismen til fordel for annen religion.

Også i buddhistiske land som Sri Lanka, Bhutan og Myanmar rapporterer Åpne Dører om tiltakende religiøs nasjonalisme.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion