Religion

‘Forebygger, men holder det internt’

Moskeene gjør mye for å jobbe mot ­ekstremisme, men kan bli bedre på å vise fram hva de gjør, mener islamvitere.

Sosialantropolog Sindre Bangstad ved KIFO mener Islamic Cultural Center (ICC) er blant moskeene som utmerker seg ved å være utadvendte og dialogorienterte, også utover muslimske kretser. Men han synes det er vanskelig å måle hvilken effekt arrangementer som åpen dag i moskeen, har.

– Arrangementet treffer folk som i utgangspunktet har en tros- eller livssynsorientering, og som er opptatt av dialog. Folk som har sterke negative holdninger til muslimer, er ikke i målgruppa, sier Bangstad.

Tydelig

Lars Gule, islamforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, mener moskeene gjør mye for å jobbe mot ekstre­misme, men at vi som storsamfunn ikke ser så mye til det.

– Ofte foretrekker moske­ene å holde dette innenfor sine egne fire vegger. Arbeidet foregår ofte ikke på norsk, men på de språkene som de aktive i moskeene er fortrolige med. Dermed blir det mindre kjent for utenforstående, sier Gule.

Han ønsker at Islamsk Råd Norge skal bli enda tydeligere i spørsmålet.

– Det hadde vært fint med en høy stemme som jevnlig kom ut med klare meldinger. Det er et viktig signal å sende ut i storsamfunnet. Sånn sett er åpen moské et godt tiltak for å vise at moskeene jobber mot ekstremisme.

LES OGSÅ: Slik markerer muslimer avstand til islamister

Ikke arena

Ingen studier tyder­ på at moskeen er den mest sentrale rekrutteringsarenaen for radikalisering, understreker Sindre Bangstad. Til det er de for åpne. Miljøer som Profetens Ummah blir tidlig vist bort, og søker heller ­andre ­steder.

– Moskeene kan bli bedre på å tilby aktiviteter for ungdom med muslimsk minoritetsbakgrunn, som står overfor denne typen utfordringer i hverdags­livet. Moskeene kan tilby et møte­punkt og samlingssted, som igjen kan bidra til å hindre radikalisering, sier han.

Bangstad tror at mange moskeer kan bli bedre på å vise fram hvilke verdier de står for.

– ICC er en stor moské med mange ressurssterke folk i ­ledelsen. Det gjør det enklere for dem å drive dialogarbeid enn det er for mange andre.

LES OGSÅ: Moskeer stopper ikke radikalisering

Styrker tillit

Lars Gule mener­ det viktigste er at moskeene jobber internt, siden det er de muslimske miljøene som skal vaksineres mot islamistisk ekstremisme.

– Men det er en bonus at storsamfunnet blir informert, fordi­ informasjon styrker tilliten mellom majoritet og minoritet.

Når Hege Storhaug kaller denne typen arbeid for skuespill, virker det i favør av ­ekstremismen, mener Gule.

– Denne typen mistro vanskeliggjør jobben moskeene gjør. Vi må sette de innvandringsfiendtlige på plass, for deres stigmatisering har en uheldig polariserende virkning.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion