Religion

Fornøyde med toppmøte om tro

Spørsmålene var så tallrike at direktør Ingunn–Sofie Aursnes måtte ta en bunke med seg hjem til Utlendingsnemnda. – Alle skal få svar.

Det aller første toppmøtet mellom den øverste ledelsen i utlendingsforvaltningen og en rekke kirke-, tros- og livssynssamfunn, gikk onsdag til overtid.

– Vi kunne ha fortsatt lenge, så det viser at behovet for slike møter er stort, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) til Vårt Land når møtedeltagerne bryter opp fra møterommet i UDI.

Forfangs sjefskollega i Utlendingsnemnda (UNE), direktør Ingunn–Sofie Aursnes, nikker seg enig:

– De som ikke svar på sine spørsmål i dag, skal snart få det skriftlig. Vi noterte ned alle spørsmålene som kom rundt bordet.

LES MER Har trosmøter med UNE

Tautrekking mellom KrF og Frp

Etter over to års tautrekking fikk KrF i mai endelig på plass en avtale med Solberg-regjeringen. Justisdepartementet, som er styrer UDI og UNE, sa ja til tiltak som skal styrke saksbehandlingen i utlendingssaker som angår trosspørsmål og indre overbevisning – de såkalte konvertittsakene.

Ett av tiltakene er at UDI, UNE og Landinfo inviterer til et felles, årlig høynivåkontaktmøte med kirke-, tros- og livssynssamfunn.

Konvertitter blir ikke trodd

UDI-direktør Forfang og UNE-direktør Aursnes sier at mye av diskusjonen på møtet handlet det store og viktige spørsmålet som avgjør de vanskeligste asylsakene: Troverdighet.

– Vi fikk mange spørsmål om hvordan vi sjekker sakene som skal avgjøres, sier Forfang.

Aursnes sier at for UNE er det ikke nytt å ha møter med Den norske kirke og andre kirke-, tros- og livssynssamfunn om vanskelige asyltema.

– Men dette møtet her var bra. Det er alltid nyttig å ha dialog.

UNE-direktøren sier at de vanskeligste sakene som involverer tro handler om én sak: Er det snakk om en ekte eller en uekte konvertitt.

– Er det hvite felter i UNEs kunnskapsfelt om tro og livssynsspørsmål?

– Nei, det vil jeg avvise. Men vi kan alltid bli bedre, sier Aursnes.

LES MER Derfor støtter biskopene nyhedningene

Kritikk fra biskoper

Fra kirkelig hold har flere biskoper rette kraftig kritikk mot avgjørelser i særlig UNE, som de mener er gale. På møtet deltok seniorrådgiver Rolv Nøtvig Jakobsen i Bispemøtet:

– Dette var nyttig. Jeg opplever at vi som deltok ble tatt på alvor av UDI og UNE. Slike møter er med på å bygge tillit, sier han til Vårt Land.

LES MER: 'Jeg lå våken, livredd for ikke å være god nok for pastoren'

Ikke-religiøse blir forfulgt

Da KrF og Frp i vår ble enige om hvordan kristne konvertitter som søker asyl skal behandles, glemte man gruppen ikke-troende.

– Ateister har ikke vært et tema i denne runden, men i teorien gjelder jo de samme prinsippene også for denne gruppen, sa KrFs Geir Toskedal.

Forglemmelsen ble rettet opp, og Human-Etisk Forbund (HEF) ble invitert med i gruppen som ledelsen i UNE og UDI skal møte jevnlig.

– Det er viktig at vi som representerer dem om ikke har en tro, men som blir like hardt forfulgt, er med i dette forumet, sier Agnieszka Bryn, kommunikasjonssjef i HEF.

Fersk rapport avdekker overgrep

Hun presenterte rapporten «Freedom of Thought», som kom tirsdag. Rapporten synliggjøre overgrep mot humanister, ateister og ikke-religiøse. Bryn lister opp hovedfunnene:

– 13 land har dødsstraff for blasfemi eller frafall fra religion.

– I 22 land finns det lovverk som forbyr frafall fra religion. Når vi vet hvor vanskelig det kan være i Norge å forlate religion, er det viktig å tenke på hvordan det er i land med lovverk som forbyr det.

– 74 land har en eller annen form lovverk mot religionskritikk.

Rapporten er utarbeidet av International Humanist and Ethical Union.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion