Religion

Vil ha relevant språk i religionsdebatten

Religion får stadig mer plass i media, men ikke alle lar seg engasjere. – Demp det religiøse språket og knytt troen til de store samfunnsspørsmålene, er kommentator Aksel Braanen Sterris råd.

– Religion kan gjøres veldig interessant hvis det kobles på vårt tids store utfordringer. Da oppleves det som relevant for ikke-religiøse også, sier Axel Braanen Sterri, kommentator i Dagbladet.

SE DIREKTE FRA ARENDALSUKA: Religionsdebatt i regi av Vårt Land med tidligere Jesus-soldat Rut Helen Gjævert

Savner forskningsbasert debatt

Denne sommeren har Marianne Sunde et leserinnlegg i Aftenposten, der hun kritiserer avisen for å gi altfor mye plass til religiøse stemmer. Hun mener religion er en privatsak og etterlyser «ei avis med nyheiter og innsiktsfulle allmenngyldige kommentarar».

Sterri tror religiøse samfunnsdebattanter kan gjøre religion mer relevant ved å sette det i sammenheng med store samfunnsutfordringer.

– Mange prøver å gjøre det, men jeg skulle gjerne sett en grundigere, ærligere og mer forskningsbasert debatt rundt tema som angår religion og samfunn. Jeg blir for eksempel ikke klok på om religiøse forskjeller kan være en utfordring for velferdsstaten, eller om det er en sammenheng mellom religion og vold. Her finnes det masse forskning som ikke blir kommunisert godt nok.

Språk

En forutsetning for å lykkes med en slik debatt er språk, mener Sterri.

– Religiøse kan hjelpe samfunnet som helhet ved å gjøre seg selv bedre forstått. Ord som Gud og Himmelen kan virke ganske fremmedgjørende. Det må selvfølgelig være sånn når de snakker til egen gruppe, men når de deltar i debatten utenfor så bør de tone ned det religiøse språket for å gjøre seg bedre forstått.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Han har tro på at mange religiøse spørsmål kan være av stor interesse for ikke-religiøse mennesker, og mener flere sekulære burde få øyene opp for det.

– Religionsdebatten handler ofte om store verdispørsmål som også er interessante for ikke-religiøse. Sekulære kan kanskje fort glemme at debatt, nesten uansett hva den handler om, også i bunn og grunn handler om verdispørsmål, sier Sterri.

LES OGSÅ: «Å jobbe på en arbeidsplass hvor både menn og kvinner omgås er haram»

Verdier

Han får støtte av forsker III ved Institutt for Kirke-, religions- og livssynsforskning, Tore Witsø Rafoss.

– De som gir uttrykk for at religion i den offentlige debatten er irriterende skriver seg inn i en lang, historisk tradisjon som startet med opplysningstiden, hvor man vektlegger fornuft, vitenskap, fakta og sekularisering, og ser på religion som en privatsak. Personlig mener jeg det er en problematisk påstand å si at religion er en privatsak og at den derfor ikke hører hjemme i offentlige debatten. All offentlig debatt og alle argumenter har et utgangspunkt i verdier.

Han mener de ikke-religiøse verdiene er like lite faktabasert som religiøse verdier.

– For eksempel er menneskerettighetene like lite rasjonelle som religiøse dogmer. De bygger på grunnleggende verdier og meninger om mennesket som ikke kan bevises rasjonelt eller vitenskapelig.

LES OGSÅ: Savner sekulære stemmer i religionsdebatten

Hakk i platen

Det er Espen Ottosen, en av kristen-Norges mest profilerte debattanter, enig i.

Også han tror at mange bærer med seg opplysningstidens idealer i møte med religion i det offentlige ordskiftet, men mener også at media til tider har hakk i platen.

– Jeg kan selv føle på at nyhetsbildet noen ganger bli veldig repeterende, med de samme debattene om islam, terrorisme, hijab og burkini. Til slutt føles det ikke lenger som en nyhet. Noen har bare huket tak i en ekspert som sier det samme, men pakker det inn på en ny måte.

– Hvorfor mener noen at religion er irrelevant som samfunnsfenomen?

– Det handler om fordommer. I dag skriver mediene mye mer om islamistiske terrorister enn om Moder Theresa. Når religion trekkes frem i media nå for tiden er det ofte med en kobling til fanatisme og terror. Samtidig er mange livredde for å gi muslimer mer kritikk enn kristne, og da er det en helgradering å avskrive all religion.

Torsdag inviterer Vårt Land til samtale om religionsdebatt, i forbindelse med Arendalsuka. Deltakere er Rut Helen Gjævert (VG), Gry Stålsett (Modum Bad) og Åshild Mathisen (Vårt Land).

Frem mot debatten vil vi hver dag denne uken ha en artikkel om ulike sider ved religionsdebatten i Norge.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion