Religion

Første gang: Flertall tror ikke på Gud

I 2013 var det like mange som svarte ja og nei. Nå har gruppen som ikke tror på Gud vokst seg større enn gruppen som tror.

– Nei, jeg tror ikke på Gud, sier Daniel Burhol Karlsen (18).

Han er ikke alene. For første gang er det et flertall som svarer at de ikke tror på Gud i Norsk Monitors brede kartlegging av nordmenns verdigrunnlag og holdninger.

39 prosent svarer nei på spørsmålet «Tror du på Gud?». 37 prosent svarer ja, mens 23 prosent er usikre.

Det er de unge i gruppen 15–24 år som har den største andelen av ikke-troende. Hele 53 prosent sier at de ikke tror på Gud.

Blant dem over 60 er trenden motsatt. Der svarer 48 prosent at de tror.

– Det var nok viktigere å tro på Gud da de som nå er gamle vokste opp. De gikk fast i kirken og deltok på søndagskole. I dag er det ikke lenger en selvfølge. Det er blitt litt slappere, sier Daniel.

LES OGSÅ: Unge reagerer sterkere på religiøs hets enn voksne

Sammen med kompisen Lars Løwquist (19) har de inntatt trappen utenfor Rådhuset i Oslo med rullebrettene sine. Heller ikke Lars tror på Gud.

– Jeg har aldri funnet mening i religion. Det er så mange. Hvorfor skal den ene ha mer rett enn den andre? For meg blir de nesten som politiske partier å regne, og jeg er bare en velger de skal overbevise.

I 1985, første gang spørs­målet ble stilt, svarte over 50 prosent av de spurte at de trodde på Gud. Bare litt over 20 prosent svarte nei.

Siden har de to kurvene nærmet seg år for år, og i 2014 var det like mange som svarte ja på spørsmålet som svarte nei. ­Andelen usikre har holdt seg noen­lunde stabilt i hele perioden.

Daniel Burhol Karlsen (18) og Lars Løwquist (19) tror ikke på Gud. Bare 25 prosent av dem mellom 15 og 24 år svarer ja på spørsmålet: «Tror du på Gud?»
Alle foto: Erlend Berge

Færre tror på Gud, men flere er «personlig kristne»

Samtidig som at flere svarer nei på spørsmålet om de tror på Gud, viser tilsvarende undersøkelser at andelen som ser på seg som «personlig kristne» øker.

– Det er jo litt pussig, svarer Pål Ketil Botvar, ved KIFO, ­Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Han peker på at flere hevder at uttrykket «personlig kristen» har fått en ny mening for yngre: I stedet for å bety at man var kristen på en bestemt måte, betyr det i dag at man er kristen på en personlig måte.

– Det blir spekulasjoner, men det kan hende at folk har forstått spørsmålet dit hen at de må svare på om de tror på den kirkelige Gud, sier han.

LES OGSÅ: – Jeg måtte ta et oppgjør med merkelappen 'personlig kristen'

Botvar tror også at siden under­søkelsen er generell, og det bare er noen få spørsmål knyttet til religion, vil de som svarer tolke spørsmålet dit hen at man svarer på om man tror på den kirkelige Gud.

– Hvem er Gud, forskningssjef i Ipsos, Jan-Paul Brekke?

– Det er et godt spørsmål som har mange svar. Det kan være både den kristne gud, en uavhengig gud, eller fra andre trossamfunn. Men siden vi har stilt det samme spørsmålet i 30 år, måler vi også den samme uklarheten hvert år, sier han.

Ipsos har en del innvandrere i materialet, men de fleste av disse­ kommer fra vestlige religiøse tradisjonen.

– Vi har få muslimer med i ­materialet vårt, sier Brekke.

Religiøse motiver på tatoveringer og smykker

estetikk: Lars Løwquist viser frem tatoveringene sine. Noen av dem har religiøs tilknytning, men for ham er det kun estetikk.

På trappen utenfor Oslo rådhus viser Daniel frem et kors han bærer rundt halsen.

– Korset går jeg med fordi det har tilhørt en venn. Derfor er det verdifullt for meg, men det betyr ikke at jeg er kristen, selv om mange spør meg om det, sier han.

LES OGSÅ: Himmler ville avskaffe kristendommen

Også kompisen Lars har flere symboler med religiøs tilknytning tatovert på armene, men det er ren estetikk, forteller han.

– Jeg tror det er viktigere at jeg fokuserer på meg selv om mitt liv, enn at jeg følger en høyere makt. Jeg er her, og jeg er her nå. Det handler om å gjøre det jeg selv ønsker, uten å bli fortalt at jeg har syndet.

– Hvorfor tror dere at noen velger å tro på Gud?

– De er vokst opp i et miljø hvor de har fått fortalt at dette er sannheten, og så stiller i de ikke spørsmål ved den. De lyver til seg selv, svarer Lars.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion