Religion

Terrorister kriger mot poliovaksine

I Pakistan risikerer helsearbeidere livet for å vaksinere barn mot den dødelige sykdommen polio.

At det kun er Pakistan og Afghanistan som fortsatt er rammet av endemisk polio sier jo noe om hvor vanskelig det er å arbeide i disse områdene, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.

Han forteller at frivillige helsearbeidere hver dag risikerer livet for å bringe poliovaksinen ut til barn i områdene i og rundt Pakistan.

LES MER: Ikke «snylt» på andres helse

– Det er veldig risikabelt. Vi må hele tiden være i så god dialog som mulig med både lokalbefolkning og religiøse og politiske ledere. Det er med på å redusere risikoen.

Pakistan har de siste årene opplevd flere angrep fra ekstreme islamister rettet mot vaksinasjonsstasjoner. Feltarbeiderne må ha væpnede vakter med seg når de går sine runder.

Jakten på Bin Laden

– Det er ikke vaksinen og stoffene i den som gjør at ekstreme islamister motsetter seg arbeidet, sier Arne Strand, seniorforsker ved Christian Michelsens institutt (CMI) i Bergen.

Han forteller at vaksinemotstanden ikke har rot i en medisinsk skepsis.

– Den oppstod da USA sporet opp og drepte Osama bin Laden. Vaksinearbeidet var et ledd i USAs arbeid med å kartlegge hvor bin Laden og andre Al Qaida-topper oppholdt seg. I dag er det fortsatt mange grupperinger fra Taliban og Al Qaida som frykter overvåking fra USA og Pakistans egne myndigheter, sier Strand.

LER MER: Tror mesling-smitte er fra Gud

Senest for en måned siden ble et vaksinasjonssenter i byen Quetta nordvest i Pakistan sprengt i luften.

Politisering av helse

Kristian Berg Harpviken, direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO), er enig i Strands analyse.

– Amerikanerne rigget et falskt vaksineprogram i området hvor man visste at bin Laden oppholdt seg. Slik fikk de tilgang til hans husholdning. Det var nok ikke den eneste etterretningskilden, men det var en viktig brikke, sier han.

Han mener opprasjonen var svært skadelig for det videre helsearbeidet og viser til at det finnes andre eksempler på at vaksinearbeid blir brukt som et politisk verktøy.

LES MER: Vaksinert med religion

– I mange tilfeller har vaksineprogrammer blitt brukt som en tillitskapende plattform. I Pakistan har man blant annet brukt det for å få på plass en våpenhvile. Problemet oppstår når det finnes grupper som ikke ønsker dette. Da blir internasjonalt helsearbeid plutselig politikk og utsatt for angrep. Det er svært uheldig.

En rettighet

Det er generalsekretær Apeland i UNICEF Norge enig i.

– Det er alltid uheldig når helsearbeid blir politikk. Vi skal og må stå utenfor politikken. Barns rett til vaksinering må komme først, sier Apeland.

Ved siden av den direkte trusselen fra ekstreme islamister opplever han konspirasjonsteorier som en stor utfordring. Disse har slått rot i mange foreldre.

LES MER: Trenger 3 millioner for å hjelpe syriske barn

– De blir fortalt at vaksineringen er et ledd i Vestens krig mot muslimene, og at den kan føre til at barna deres blir steriliserte. Dette er et stort hinder i arbeidet vårt. Hvis foreldrene ikke etterspør vaksinen, blir det enda vaskeligere å distribuere den.

Han understreker at selv om det er utfordrende å jobbe i områdene i og rundt Pakistan, så ser de at arbeidet går i riktig retning.

– I 2014 hadde Pakistan 300 tilfeller av polio. I 2015 var de nede i 54. Det er en god utvikling som kommer av at vaksinene har nådd frem.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Religion