Religion

Varsler nytt kronesystem for Livssyns-Norge

I stortingsdebatt om presteboliger avslørte Thorhild Widvey både høringsprosess og planer for et helt nytt støttesystem for Livssyns-Norge.

Politisk strid, usikkerhet og tvil om endring i tilskudd til trossamfunn ved avvikling av presters boplikt, skapte full politisk samling om én ting: Det trengs et nytt finansieringssystem for tros- og livssynsfeltet.

Alle partier – fra Frp på den ene ytterkanten til SV på den andre – fremmet til slutt et felles forslag der de ber kulturminister Thorhild Widvey «komme tilbake til Stortinget med et nytt finansieringssystem».

I en innstilling før fredagens debatt om paragrafendringer som følge av avviklet boplikt, formulerte partiene dermed en sjelden enighet.

De mener det er på tide å gjennomgå hele støttesystemet for tros- og livssynssamfunn.

– Den anmodningen vil bli tatt til følge, sa kulturminister Widvey i sitt hovedinnlegg.

Slik tenker Widvey om støttekroner

Men helt på tampen av debatten – foran en slunken stortingssal – kom hun plutselig med en rekke skisser for hvordan hun tenker både prosess og vedtak av nytt støttesystem.

• Widvey opplyste at hun kommer til å sende opplegg til nye støtteregler for tros- og livssynssektoren ut på høring utpå vinteren. Det handler om et helt nytt beregningsgrunnlag for livssynsorganisasjoner.

• Dette utkastet kommer like etter et annet viktig lovforslag hun fremmer for Stortinget: Nemlig proposisjonen om oppfølging av stat/kirke-prosessen, der Den norske kirke skal bli eget rettssubjekt. Den saken vil stortingspolitikerne få til behandling i månedsskiftet januar/februar.

• Fra 2017 vil Den norske kirke være rammefinansiert – og deretter må også resten av livssynssektoren inngå i ny støtteform. Widvey sier det da oppstår et klart behov for å se på «systemet som helhet».

• Men dette vil handle om det hun kaller «neste reformfase», etter 2017. Men en forsmak kommer altså i vinterens høring om livssynsstøtte.

LES OGSÅ: Venstre-topp uenig i religionshandel med de blåblå

Ap reagerte sterkt

Aps Marianne Aasen reagerte i debatten sterkt på at kulturministeren ordla seg som om endringer alt var fastlagt. Aasen var kritisk til at Widvey ikke forholdt seg til at det tross alt er Stortinget som har vedtaksrollen i slike saker.

Stortinget var nærmest delt på midten før stortingsdebatten fredag ettermiddag om endring i tilskudd til trossamfunn ved avvikling av presters boplikt.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Det oppsto nemlig strid i høst etter at regjeringens lønnskompensasjon til prestene på 50.000 kroner også innebar en lovendring.

Endringen skulle sette bom for at de 77 millionene som kompensasjonen kostet, ikke skulle bli inkludert i grunnlaget for støtte til livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

LES OGSÅ: Widvey trosser Livssyns-Norge

Møtte protester.

I stortingsdebatten reagerte både KrF og de rødgrønne på vrien fra regjeringen, som på forhånd hadde sikret seg støtte fra Venstre.

I innstillingen til saken opponerte disse partiene mot at kulturministeren hadde trosset samtlige høringsinteresser som frarådet forskjellsbehandlingen.

Ap, SV og Sp mener grepet med å unnta resten av Livssyns-Norge fra støtteberegningen, kan få «store konsekvenser for saker Stortinget skal behandle i fremtiden».

– Vi ønsket hele saken utsatt. Det er grunn til å spørre om hvorfor saken ikke i det hele tatt er sendt på høring til instanser for menneskerettigheter, sa Aps livssynstalskvinne, Tone Merete Sønsterud.

– Det er svært uheldig dette fremmes som en hastesak. Saken kan nemlig skape presedens for andre lignende saker på livssynsfeltet, sa KrF-talsmann Anders Tyvand.

LES OGSÅ: Økt prestelønn gir ikke mer til andre trossamfunn

SV: Store problemer med hele finansieringen

Talerne fra Høyre, Frp og Venstre fastslo at akkurat denne saken var et engangstilfelle. For kompensasjonen skal gå til prestenes lønn – ikke til Den norske kirke.

– For Venstre er akkurat dette poenget avgjørende i denne saken, sa Terje Breivik fra Venstre, partiet med nøkkelen til regjeringens flertall.

Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien fremholdt at hun ikke var blitt ordentlig forsikret om at kompensasjonsordningen faktisk var nøytral.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke på forhånd tok hensyn til at dette forslaget ville møte motstand i Stortinget, sa Wøien.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes konkluderte slik:

– Denne saken viser at vi har store problemer med hele finansieringssystemet for livssynssektoren.

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion