Religion

Snur om sykehjemsprester

Bystyret i Oslo setter inn igjen på budsjettet alle pengene som skulle kuttes fra sykehjemspresttilbudet.

– Vi erkjenner at dette kom brått på og i feil rekkefølge, og det prøver vi å rette opp nå, sier Frode Jacobsen, leder for i Finanskomiteen i Oslo bystyre (Ap).

Han besøkte fredag Akerselva sykehjem i Oslo sammen med bystyremedlemmene Ivar Johansen (SV) og Shoaib Sultan (Miljøpartiet De Grønne) for å si at flertallet i Oslo bystyre har snudd. Midlene til sykehjemsprester skulle halveres i 2016, og hele bevilgningen på 4,7 millioner kroner fjernes fra 2017. Nå blir pengene lagt inn igjen i budsjettet.

– Det blir lagt inn en merknad om at bystyret vil se på hele ordningen og hvordan dette skal løses i en by som ser annerledes ut enn tidligere. Det har vært engasjement rundt dette, det har vi merket, men det har også vært et engasjement fra den andre siden som ønsker mer likebehandling, sa Jacobsen.

LES OGSÅ: 3 av 4 tror presten har monopol på sykehuset

– Dum situasjon

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), møtte opp for si at hun er glad for utfallet. Hun henvendte seg til sykehjemsprest Svein G. Josefsen og takket for jobben han og kollegene gjør.

– Dere betyr mye for mange. Det har vi merket fra folk som nå har gitt oss veldig klar beskjed. Vi har lest og hørt på dem. Å legge opp til kutt før ordningen blir evaluert, det skjønner jeg skaper mye usikkerhet og en dum situasjon.

Ivar Johansen fra SV understreker at det er klokt å bruke mer tid.

– Hvert år i budsjettbehandlingen har dette skapt debatt. Vi har stemt imot å kutte og har ment det samme over flere år. Men det er ikke dermed gitt at vi ikke vil se på ordningen, sier han.

LES BERIT AALBORGS BREV: Kjære Inga Marte

Tenke nytt

Thorkildsen mener det er nødvendig å gjøre om på ordningen.

– I mange år har dette ikke vært så stort problem fordi det store flertallet av beboerne er medlemmer av Den norske kirke. Men det endrer seg, og vi må tenke nytt, sa hun.

Sykehjemsprest Josefsen understreket at prestene er bevisste på å være tilretteleggere og oppretter kontakt med personer å snakke med fra andre livssyn og trosretninger. Byråden understreket at det er viktig å undersøke hvordan dette oppleves av beboerne. Hun mener også at det er på tide at Oslo bispedømme rapporterer hvordan pengene til sykehjemsprester brukes. Nå vil byråden gå bredt ut for å høre hva som er viktig å beholde og hva som bør endres.

– Noen ønsker å ha helt andre å snakke med. Vi vil se på hvem som kan fylle funksjon der man kan snakke om eksistensielle spørsmål uten å ha en formell tilknytning til et livssyns- eller trossamfunn.

LES MER: 21 sykehjem mister prestetilbudet

Følg oss på Facebook og Twitter!

De ansatte

Biskop Ole Christian Kvarme var også til stede og sa at budskapet fra politikerne var en gladmelding.

– Vi er takknemlige for at sykehjemspresttjenesten blir ivaretatt, men verdsetter også at dette skal evalueres. Denne ordningen har Oslo har hatt i 30 år, sa han.

Thorkildsen kom rett fra besøk på lindrende avdeling på sykehjemmet. Hun understreker at sykehjemspresten kan være viktig også for de ansatte på sykehuset.

– De som jobber på palliativ avdeling her, ser stadig unge folk som dør. Det er heftig å stå i det, sier hun.

Shoaib Sultan synes evalueringen blir viktig. Han understreker at muslimer i Norge er en sammensatt gruppe, og at det også er mange kristne som ikke tilhører Den norske kirke.

– Dette dreier seg mye om å få fleksible løsninger, og kanskje se om man kan finne en nøytral instans som kan videreformidle. Tjenesten har fungert også for muslimer. Noen mener at vi må utvide tilbudet. Alt dette vil bli sett på, sier han.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion