Religion

Mener 
kirken 
avkristner

Forfatteren Magnus Malm mener «konservative» og «liberale» kristne på hver sin måte har sørget for at skandinaviske samfunn er blant de mest sekulære i verden.

– Dette er et forsøk på å bryte stillheten rundt sekulariseringen. I både Norge og Sverige har vi vent oss til det som en normaltilstand, sier Malm om sin nye bok Som om Gud ikke finnes: En bok om sekularisering.

Malm mener at vi lurer oss selv til å tro at samfunnet blir sekularisert av seg selv, mens det i virkeligheten er en helt annen kraft som er årsaken:

– Jeg tror kirken sekulariserer verden, og ikke omvendt, sier han.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Aggresjon

Malm peker på at selv om man gjerne skiller mellom konservative og liberale i kirken, er begge fløyer skyldige i denne saken.

– Den liberale tradisjonen har sekularisert troens kjerne. Har Jesus virkelig stått opp? Er undere­ virkelige? Skjedde det en jomfrufødsel, eller var det bare en metafor? De konservative derimot, er nøye med kjernen, men sekulariserer alt annet. De mener Gud ikke er interessert i eller har noe med politikk, miljø og økonomi å gjøre. Troen blir en privatsak, og det er en feilslutning, sier Malm, som mener dette er en arv fra opplysningstiden.

– Da var det en akkumulert aggresjon over hvordan kirken og staten hadde oppført seg, og man mente at kirken måtte bort fra staten. Konklusjonen ble dermed at troen ble en privatsak. Men feilslutningen var at kirken ikke bare ble fjernet fra staten, den ble også fjernet fra samfunnet, sier han.

LES OGSÅ: – Kirkene er i identitetskrise

– Kirken skal ytre seg

I Norge har flere politikere, spesielt fra Fremskrittspartiet, vært skeptiske til at biskoper i Den norske kirke har engasjert seg i saker som skattepolitikk og oljeboring i nord.

Nestleder Per Sandberg uttalte­ nylig i et intervju med Vårt Land: «Når Den norske kirke­ begynner­ å blande seg inn i politiske­ avgjørelser­, om det er innvandringspolitikk­ eller­ klima, går man i feil retning­. Kirkerommet­ skal være åpent for alle.»

– Han sier det samme som makten alltid har gjort: Dette er ikke kirkens oppgave. Men det er det kirken selv som skal definere. Og jo, kirken skal ytre seg, fordi­ denne verdenen er Guds verden. Den kan ikke privatiseres. Men den kan heller ikke politiseres, altså bli kortsiktig partipolitikk. Det er viktig at kirken er forankret i Skriften og dens 2000-årige tradisjon. Ellers blir kirken en slags meningslobby for den til enhver tid rådende oppfatningen.

Den opprinnelige kirken

Malm tror at det sekulære samfunnet vil blir mer og mer utfordret av muslimske innvandrere i årene som kommer, og at kirken har noe å lære.

– Her kommer det mennesker som ikke mener at troen på Gud er en privatsak. Som sier at troen også handler om hvordan jeg kler meg, hva jeg spiser, hvordan jeg forholder meg til sex og penger. På mange måter ligner islam, slik normale muslimer praktiserer det, mer på den opprinnelige kirken enn vår sekulariserte opplysningskristendom, som har blitt totalprivatisert, sier Malm.

LES OGSÅ: – Religiøse erfaringer overtar for gudstro

– Tar feil

Trygve Wyller, som er professor ved Det teologiske fakultet, er én av tre redaktører av boken Secular and Sacred? Boken kom ut i fjor og omhandler blant annet sekularisering i Skandinavia.

– Malm tar feil om de liberale og bommer i kritikken av de konservative, sier Wyller og utdyper:

– Den liberale teologien er kjent for å prøve å knytte egen samtid og kristen tro sammen. Den ser ikke bort fra de kirkelige læresetningene, men prøver å knytte samfunnet og troen sammen ved å fortolke læresetningene slik at de blir meningsfulle for mennesker nå.

Wyller er selv liberal, og mener­ at liberal teologi har spilt en vesentlig­ rolle i å gi folk i dag mulighet til å tro på en måte som betyr noe for dem.

– Malm har på en måte rett om de konservative, siden en type konservativ, luthersk kristendom har lagt vekt på at troen ikke skal blande seg i samfunnet.

Siden reformasjonstiden ville­ nemlig de lutherske kirkene i Skandinavia at det skulle være en sekulær sfære i samfunnet som kirken ikke skulle styre.

– Men konservative, lutherske kristne har likevel nettopp vært opptatt av å påvirke samfunnet med kristne verdier, sier Wyller­ og viser til opprettelsen av Kristelig Folkeparti som et bevis på dette.

LES OGSÅ: Dropper kirken – tror videre

– Er engasjert

Erik Furnes er generalsekretær i Indremisjonsforbundet, en organisasjon som mange ser på som konservativ.

– Å si at kirken sekulariserer verden, er en veldig lettvint slutning, sier han, men understreker­ at han ikke kjenner inngående til innholdet i 
boken.

Furnes ser ikke bort ifra at det har kommet en motreaksjon­ som har dempet viljen til å leve annerledes­ som kristen etter­ etterkrigstiden­ da man la vekt på forhold som sømmelige skjørtelengder­.

– Men når det gjelder samfunnsengasjement, ble jo Kristelig Folkeparti for eksempel etablert av kristenfolket. Å si at kristne ikke er samfunnsengasjerte blir litt historieløst, selv om det offentlige nå har tatt over mye av det diakonale arbeidet som kristne historisk startet opp.

LES OGSÅ: Flere er «personlig kristne»

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion