Religion

Skal åpne flere 
humanistskoler

Offentlige grunnskoler får nå konkurranse fra en helt annen type privatskoler, de som driver på et humanistisk grunnlag.

– Vi har fått godkjenning til å starte opp en grunnskole på ­humanistisk grunnlag i Fredrikstad i høst, forteller administrerende direktør Kjetil Eide i Akademiet Norge, et utdannings­selskap som i ti år har drevet private ­videregående skoler.

En annen grunnskole som starter opp på humanistisk grunnlag i høst, er Humanistskolen i Oslo. 60 elever starter i ungdomsskolen på 8. trinn – og skolen har unge på venteliste.

– Hos oss blir faget filosofi og kritisk tenkning sterkt vektlagt. Elevene skal lære å stille spørsmål, sier daglig leder Ole Martin Moen.

LES OGSÅ: Privatskole var ikke kristen nok

I første omgang er Humanistskolen et treårsprosjekt. Moen og de andre lærerne skal følge de 60 elevene gjennom ungdomsskolen. Først i 2017 blir det avgjort om de tar inn en ny 8. klasse.

Etterspør ikke-religiøse

– Hvordan forklarer du interessen for skoler med et humanistisk grunnlag, Eide?

– I mange land er skolevesenet helt sekulært. Nå ser vi at flere ­etterspør slike skoler i Norge også, og det skjer samtidig med at medlemstallet i trossamfunnene går ned, særlig i Den norske kirke. Selv mener jeg det er en styrke at skolen er ikke-religiøs, for all opplæring bør være nøytral.

Samtidig som Utdannings­direktoratet godkjente Akademiets grunnskole i Fredrikstad, sa de nei til å godkjenne to ­andre Akademiet-grunnskoler. En i Drammen og en i Trondheim ønskes opprettet på humanistisk grunnlag.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Disse avslagene vil bli ­anket til direktoratet og eventuelt til Kunnskapsdepartementet, sier Eide.

Mens Humanistskolen i Oslo er gratis, vil det koste rundt tusen kroner i måneden å gå på Fredrikstad Private Grunnskole.

LES OGSÅ: «Foreldrekontakt hindrer mobbing»

RLE byttet ut

Om grunnlaget Humanistskolen er tuftet på, sier de tre lærerutdannende etablererne Thomas M. Johanson, Ole Martin Moen og Nina Fjeldhei dette:

«Humanismen har en sentral plass i undervisningen. På Humanistskolen er faget religion, livssyn og etikk (RLE) erstattet av et filosofifag, og har fått sitt timetall utvidet med 28 timer. I faget dekkes de samme temaene som i RLE-faget, men elevene skal først og fremst nærme seg disse fra et filosofisk og problemorientert perspektiv, og humanismen utgjør et eget hovedområde.»

Læreplanen for Fredrikstad Private Grunnskole, som kan ha inntil 160 elever, er beskrevet som «en humanistisk tilnærming med økt fokus på menneskerettigheter og filosofi».

Rammer lokale skoler

I Fredrikstad er motstanden mot Akademiets private grunnskole sterk. Men direktoratet valgte ikke å følge anbefalingen fra flertallet i oppvekstutvalget i Fredrikstad og sa rett før påske ja til Fredrikstad Private Grunnskole. Høyre og Frp var positive til privatskolen.

LES OGSÅ: Kristen privatskole isolerte mobbere

Vedtaket i Utdanningsdirektoratet bekymrer kommuneledelsen, melder Fredriksstad Blad. Rådmannens regnestykke viser at inntektstapet kan bli på hele 12,5 millioner – kutt i rammetilskuddet – hvis mange nok elever velger det private skoletilbudet.

I forslaget til ny privatskolelov sier kunnskapsminister Røe Isaksen at det er viktig å høre kommunenes syn når privatskolesøknader skal avgjøres, men at kommunene ikke skal kunne blokkere selv om de er motstandere. Han påpeker blant annet at «endringer i skoletilbudet i kommunene (...) skjer kontinuerlig, blant ­annet som følge av tilflytting og utflytting».

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion