Religion

Gudstro på retur

For første gang er andelen nordmenn som «ikke tror» på Gud like stor som de som «tror».

Det kommer fram i undersøkelsen Norsk monitor. Siden 1985 har Ipsos MMI stilt spørsmålet «Tror du på Gud?». Nå er er det like mange nordmenn som svarer «ja» som «nei».

– Det er flere kvinner enn menn som sier at de tror, men de siste ti årene har andelen sunket jevnt blant både kvinner og menn, sier forskningssjef Jan-Paul Brekke ved Ipsos MMI.

LES OGSÅ: Lettere med kjønnsliv enn bønneliv

Stadig sekularisering.

Stipendiat Silje Kvamme Bjørndal ved Det teologiske menighetsfakultet er ikke overrasket.

– Det samsvarer med sekulariseringen som har funnet sted over lengre tid, og som viser seg i synkende dåpstall og ved at flere konfirmerer seg borgerlig.

Forsker Pål Ketil Botvar ved Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning (KIFO) er enig.

– Befolkningen blir mindre troende. Likevel er det grunn til å anta at manges tro ikke fanges opp på grunn av spørsmålsstillingen i denne undersøkelsen, sier Botvar.

LES OGSÅ: Her gjør staten det vanskelig å tro

Ikke alle fanges opp.

Han tror individualiseringen av samfunnet sørger for at mange ikke ønsker å bli plassert i bås.

– Disse vil ikke nødvendigvis fanges opp av denne undersøkelsen. At så mange svarer «vet ikke», tyder på at flere ikke vet hvor de skal plassere seg, sier han.

Botvar tror det er mange som ikke vil assosieres med den Gud som Den norske kirke tradisjonelt har forkynt.

– Men de kan være åpne for en høyere kraft, eller en form for nyreligiøsitet. For eksempel er det mange i de nyreligiøse bevegelsene som snakker om en upersonlig, åndelig kraft, men som ikke bruker begrepet Gud.

LES OGSÅ: Forskar og biskop i klinsj om valdeleg kristendom

Mening utenfor gudstro.

Bjørndal tror også andelen troende ville vært høyere hvis det var flere svaralternativer.

– Jeg antar at mange tolker «Gud» inn i den etablerte fortolkningen, som en bestemt person og størrelse. Hvis folk hadde blitt spurt om de tror på noe mer, eller en større form for kraft, ville nok ja-andelen vært høyere.

Det var mer kontroversielt å kalle seg ateist før, mener hun.

– I dag finner folk mening med livet utenfor den tradisjonelle gudstroen. Utviklingen gjenspeiler livssynsmangfoldet i dagens samfunn.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Omsorg gir gudstro.

43,3 prosent av kvinnene svarer at de tror på Gud, mens andelen blant menn er 33,5 prosent. Det er mange forklaringer på at kvinner har en større tilbøyelighet til å tro, ifølge Botvar.

– Det kan skyldes at flere kvinner jobber i omsorgsyrker der liv og død-problematikk spiller en sentral rolle. I tillegg har kvinner tradisjonelt sett vært mer opptatt av oppdragelse. Dessuten er kvinner mer aktive i religiøse organisasjoner, noe som kan gi en selvforsterkende effekt, sier han.

Bjørndal mener menns overmot kan ha betydning.

– Jeg har til gode å se en studie som argumenterer for den mest åpenbare årsaken, nemlig at menn oftere lider av hybris enn kvinner, sier Bjørndal og tar forbehold om at påstanden i seg selv har et preg av overmot ved seg.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion