Religion

Soldatleder vil ha korset ut av Forsvaret

– Et ekskluderende forslag, mener feltprost.

Hovedtillitsvalgt i Forsvaret ønsker Gud ut av de tradisjonelle fellesritualene. Feltprosten reagerer sterkt.

– Dette står i skarp motsetning til det vi tidligere har vært enige om og som vi prøver å få til: At vi skal ha et religionsåpent og inkluderende forsvar. Jeg forstår forslaget som om det nøytrale nå tolkes ekskluderende, ikke inkluderende, sier lederen av Feltprestkorpset, Alf Petter Bu Hagesæther, til Vårt Land.

Fellesritualer. I dag skal Landskonferansen for Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO)ta stilling til om organisasjonen skal gå inn for en slutt på religiøse fellesritualer som feltgudstjeneste, kongeønsket, kirke­parade og «bønn på linje».

Feltgudstjeneste er en fellesseremoni som avholdes mens soldatene er ute i felt.

Kirkeparade er en guds­tjeneste der avdelingen stiller i paradeantrekk.

Kongeønsket er en rite som går ut på at eldste offiser ytrer «Gud bevare kongen og fedrelandet!» til sin avdeling, som svarer med «Ja!».

Bønn på linje gjennomføres under oppstilling, og kan inneholde blant annet lesning fra 
Bibelen, salme, andakt, Fadervår og velsignelsen.

LES OGSÅ: Soldater vil ha slutt på religiøse ritualer i Forsvaret

'Feltsamling'. – For oss er det aller viktigste at ritualer i ­Forsvaret virker mest mulig samlende. Dagens praksis skaper skillelinjer. I vår anbefaling til landskonferansen sier vi at ikke-religiøse fellesritualer er et langt bedre alternativ, sier landstillitsvalgt Grunde Almeland i en pressemelding.

– I anbefalingen til landskonferansen anerkjenner vi gudstjenesten som en tradisjonell og god seremoni, og er positive til at praksisen holdes frem. Et ikke-religiøst alternativ til feltgudstjeneste kan være en «feltsamling», der deler av dagens innhold kan beholdes, med unntak av det religiøse preget, forklarer Almeland.

– Da er det ikke lenger gudstjeneste vi snakker om, bemerker feltprost Alf Petter Bu Hagesæther.

Han er skuffet over forslaget fra Tillitsmannsordningen i Forsvaret. Og han er spent på hvordan landskonferansen, som avholdes på Kjevik i Kristiansand denne uka, konkluderer i denne saken.

– Nokså tåkete! – Forslaget overrasker meg ganske mye. Dessuten synes jeg det er nokså diffust og tåkete. Det er uklart hva de vil ha bort og hva som skal komme i stedet. Men hovedsignalet slik jeg har lest forslaget, er at man ønsker en tros- og livssynsnøytral plattform i Forsvaret.

Hagesæther peker på at Feltprestkorpset de senere år har arbeidet aktivt for å ta mer hensyn til mangfoldet i Norge og Forsvaret, og å gjøre virksomheten religions- og livssynsinkluderende. Til høsten skal Feltprestkorpset for eksempel ha på plass rådgivere innen både islam og livssynshumanisme.

– Vi har arbeidet for å få til et bredere og mer åpen tjeneste som også inkluderer andre tros- og livssynssamfunn. Ønsket har vært at enhver soldat skal ha anledning til å gi uttrykk for sin tro, både individuelt og kollektivt, fremholder feltprosten.

– Ekskluderende. Han mener at forslaget som det nå legges opp til «kan være ekskluderende for de som har en tro og som ønsker å samle seg til fellessamlinger i Forsvaret».

– Det finnes en rekke grupper i Forsvaret som vil bli svært skuffet hvis dette skulle få gjennomslag. Det har vært et ønske ikke bare fra kristne, men også fra muslimer, andre religiøse minoriteter, og faktisk også fra Human-Etisk Forbund, om at det i Forsvaret skal legges til rette for samlinger med tros- og livssynsinnhold.

Forsvaret har lange tradisjoner for ritualer og seremonier knyttet til religion. Nå mener ledelsen for Tillitsmannsordningen i Forsvaret at det er på tide å få slutt på dette.

Oppleves ikke frivillig. Forsvaret har i dag regler som sier at ingen soldater skal kunne tvinges til å delta på for eksempel gudstjeneste eller bønn. Likevel mener TMO at praktiseringen ikke er god nok.

– Vi har tilbakemeldinger som forteller at feltgudstjeneste skal være frivillig, men soldatene opplever det ikke slik i praksis. Enkelte steder, før såkalt bønn på linje under oppstilling, praktiseres det også at soldaten må tre av før bønnen starter. Flere­ soldater signaliserer at dette oppleves som ukomfortabelt og problematisk, og frivilligheten oppleves ikke som reell, konstaterer landstillitsvalgt Grunde Almeland.

TMO er en samarbeidsordning mellom soldater og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt nivå.

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion