Religion

– «Historiens kvern» vil trekke KrF mot Ap

Kirkelederne heller mot venstre mens flere Ap-profiler tror. Martin Kolberg tror på en tilnærming mellom Ap og KrF.

– Nå har kirken forandret seg grunnleggende. Vi er på et historisk punkt i utviklingen. Skepsisen mellom Ap på den ene siden, og KrF og deler av kristen-Norge på den andre, må kunne legges til side, sier Martin Kolberg (Ap).

Han har fått med seg at religiøse toppledere stemmer rødgrønt eller gult, slik Vårt Land skrev om onsdag.

LES SAKEN: Knuser myter om høyrevridde kirkeledere

Kristen-Ap. Jonas Gahr Støre, Helga Pedersen, Hadia Tajik og Geir Lippestad – det har blitt tett med religiøse blant Ap-profilene.

Vårt Land snakket med Jonas Gahr Støre da han talte til Bispemøtet i mai. Han fortalte om troen sin og varslet en mer ydmyk holdning i vanskelige verdisaker. Men han understreket at tro og politikk er atskilte. Partiprogrammet er hellig.

LES OGSÅ: 'Eliten i Den norske kirke er mye mer radikal enn andre eliter'

Tilnærming. Martin Kolberg mener KrF egentlig hører hjemme nærmere Ap.

– Jeg har alltid hevdet at det er et stort sammenfall mellom kjernen i den kristne tro og sosialdemokratisk tenkning i synet på mennesket. Jeg føler meg ganske sikker på at – over tid og på deres egne premisser – så kommer KrF til å finne sin plass i sentrum-venstre, sier han.

– Når det handler om medmennesker, kan vi ikke ha et markedsstyrt samfunn med alles kamp mot alle. Det handler om å sikre et menneskelig samfunn, mener Kolberg.

– Der går hovedskillet i politikken.

LES OGSÅ: 'KrFs tankesmie er sårt tiltrengt'

Vil ikke samarbeide. – Går hovedskillet der, KrF-leder Knut Arild Hareide?

KrF-lederen mener nei.

– KrF og Ap har mye til felles i spørsmål knyttet til solidaritet og nestekjærlighet. Men våre veier skilles når Ap – og nå snakker jeg i karikaturer – reduserer mennesket til en produksjonsenhet, sier Hareide.

For ham er det viktigst å få gjennomslag i viktige spørsmål knyttet til menneskeverdet - for eksempel reservasjonsretten, respekten for livet, respekten for mindretallets ståsted.

– Det ligger ikke an til noen endring i KrFs tenkning rundt samarbeid nå, konkluderer KrF-lederen.

Han tror ikke hans gode forhold til Jonas Gahr Støre kommer til å endre situasjonen. Politikken avgjør, ikke partilederens tro.

– Det som blir spennende er om Støre vil utfordre partiet sitt på verdiområdet. Der har Ap hatt problemer med å kommunisere med kristne velgergrupper. Ett eksempel er reservasjonssaken. Støre gikk heller ikke inn på slike etiske dilemmaer i foredraget til Bispemøtet, sier Hareide.

Historiens kvern. For de hjertesakskristne i KrF går vel hovedskillet i politikken i verdispørsmål knyttet til menneskeverd, Martin Kolberg?

– Jeg vil først si at jeg respekterer at hjertesakskristne tar avstand til oss på grunn av vår tenkning rundt abort, bioteknologi og homofili - at dette strider mot kristen lære. Og det har skapt avstand mellom Ap og enkelte miljøer.

Når formalitetene er unnagjort henter Kolberg fram kanonen.

– Samtidig vil jeg si at utviklingen i samfunnet ikke kan styres av den typen konservatisme. Historien viser jo at kirken og kristen-Norge tvinges på plass av utviklingen i samfunnet og sine egne medlemmer. Man forandrer syn. Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke er i stand til å se det. Det er jo fundamentalt dokumentert at homofili er en del av biologien. Hvorfor kan man ikke se på dem som fullverdige kristne? Jeg forstår at dogmatiske kristne vil ha problemer med dette, men det tjener jo ikke deres sak, sier Kolberg, og legger til:

Historiens kvern kommer til å male det i stykker.

Kolberg understreker at Ap ikke ønsker harde fronter, men at dette går på grunnleggende prinsipper.

Det er mye Ap har bekjempet i det norske samfunnet. Dogmatisme fører aldri noe godt med seg. Samfunnet stivner, det leder til stigmatisering. Når kirkemøtet ikke kan komme til enighet om å vie homofile... Det vil gå av seg sjøl. Og det er jo ikke slik at Høyre og Frp mener noe annet i disse avgjørende hjertesakene.

Bioteknologi. Hareide tror Kolbergs kvern vil låse seg.

Mange vanskelige etiske spørsmål knyttet til sorteringssamfunnet står for døren. Disse etiske spørsmålene vil gjøre det viktigere å være prinsipiell.

Han mener KrF har en viktig rolle å spille her.

Men er regjeringspartiene noe bedre i disse spørsmålene?

Frp er det stor avstand til. Jeg opplever at Ap og Høyre ikke helt har valgt linje ennå. Men Høyre har tatt innover seg disse debattene på en bedre måte. I reservasjonssaken har vi opplevd en Høyre-statsråd som har stått opp på en imponerende måte. Jeg opplever at KrF nå har en hånd på rattet i de viktigste beslutningene. Ap har vist mindre respekt for mindretallets syn enn de gjorde i etterkant av abortdebatten på 70-tallet. At en nærmest skal drive meningskontroll på leger er et steg i totalitær retning.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion