Andre sesong i serien På tro og Are (NRK1) har kun eitt program igjen på sendeskjemaet. På torsdag er temaet åndelege opplevingar, etter at det så langt er fokusert på spørsmål om lækedom ved tru, om Jesus Kristus og om forsaking. Medan vi i fyrste sesong (2010) fekk presentert seks ulike religionar i løpet av like mange program, har altså kvart program i sesong to eit eige tema relatert til tru.