93 prosent av de spurte i en undersøkelse leste én eller flere bøker i 2007, mot 91 prosent i 2005 og 73 prosent da tilsvarende undersøkelse ble gjort første gang i 1977.