Han mener begrepet først og fremst brukes for å distansere seg fra andre.