Nærheten til den dramatiske evangelieteksten i fortolkningen var bærekraften som gjorde pasjonshistorien nærværende og sterkt gripende. Det er fristende å sammenligne tekstinnlevelsen med det Svein Tindberg gjorde med Markusevangeliet. Tindberg hadde bare en tekst og en tom scene, Christoph Pregardien hadde to kor, to orkestre og solister – og Johann Sebastian Bachs storslagne musikk som verktøy. Det skal mye til å være bedre rustet for å formidle Bibeltekst.