Kultturrådet har bestemt at den kristne ukeavisen Norge Idag ikke lenger skal få offentlig produksjonstilskudd. Bortfallet skyldes at rådet mener avisen ikke tilfredsstiller kravene til støtte, og bevilgningen har vært trappet ned over en toårsperiode.