Plakater med pave Frans er bare et av høydepunktene i det nye magasinet Mein Papst, som nå selges i Tyskland, Sveits og Østerrike.