– Jeg synes det er utmerket at det blir avslørt, for mange unge jenter som leser blogger har ikke utviklet en kritisk holdning til det de leser på nett. Blogging er et medium nærmest uten retningslinjer, så du kan ikke tro på det du leser der. Likevel er bloggerne holdningsskapere og meningsbærere for noen. Så jeg håper disse avsløringene blir en vekker, sier rosablogg-satiriker Terje Årseth til Vårt Land.