Prisen, et grafisk trykk av Kai Rittun med tittelen «Med elementene», ble i dag overrakt vinneren av den kjente kulturpersonligheten og tidligere statsråd Åse Kleveland, på vegne av Norsk filmkritikerlag. Prisen ble først delt ut for 64 år siden og er kåret etter en avstemning blant lagets nær 100 medlemmer. Det er tredje gang Poppe vinner denne prisen.