For første gang foreligger nå en samlet fremstilling av hekseprosessene i Finnmark. Rune Blix Hagen har studert trolldom i over 20 år og boken Ved porten til helvete er oppsummeringen av hans forskning på en heksejakt som savner sidestykke i brutalitet og omfang. I Norge ble 3.000 mennesker brent av en befolkning på snaue en halv million. Av Finnmarks befolkning på 3.000 døde 92 mennesker.