Svein Inge Olsen leder Protestfestivalen i Kristiansand og foreslår tirsdag for programkomiteen at smitteeffekten ved terror blir et tema på årets festival.