Kultur

Svein Inge Olsen leder Protestfestivalen i Kristiansand og foreslår tirsdag for programkomiteen at smitteeffekten ved terror blir et tema på årets festival.

– Når det skjer terroranslag et sted, blir det fulgt av ekstrem mediefokusering. Når det nå skjer enda en gang, vokser oppmerksomheten, også på sosiale medier. Det er en ond sirkel av smitteeffekt som ingen snakker om. Jeg tror det finnes ekstremister blant oss vanlige folk. De aller fleste har det bare inne i seg eller diskuterer sine meninger med venner. Med den ekstreme mediefokuseringen kan noen bli revet med, og dem kan vi ikke kontrollere. Derfor bør smitteefekten diskuteres.

– Hvilke tiltak kan en sette inn mot smitteeffekt?

– Det vanskelige er at det er det ingen løsning. på. Løsningen måtte være som med selvmord, rett og slett å tone ned omtalen av terror. Det er en utopi å tro på. På grunn av alvoret vil mediene skrive om det uansett. Men jeg tror litt på at hvis man ikke snakker om det så dør det av seg selv.