Ingar Johnsruds debutbok Wienerbrorskapet er bare én av mange bøker som tar utgangspunkt i en religiøs sekt. Hvorfor er religiøse sekter et stadig mer yndet tema i litteraturen?