I den anglikanske kirke har Evensong hatt et uforandret mønster helt siden reformasjonen. Vekslingen mellom lesninger og sungne bibeltekster blir en liturgisk helhet som mange andre kirker etter hvert har plukket opp.