Åge Aulie (85) har fortalt sin historie til journalist Hege Kofstad. I boka Grenselosene skriver hun om Aulie-familien fra Nes i Akershus og en annen grenselosfamilie fra Fosenhalvøya i Trøndelag. Langs hele grensa bodde det nordmenn som loset flyktninger gjennom skog, over sjø og fjell, til tryggheten i Sverige. Deres historie er også fortellingen om nordmenn som infiltrerte, tystet og anga. Å hjelpe flyktninger over grensa kunne medføre dødsstraff.