Verden

Guterres teiknar dystert bilete av kampen mot klimakrisa: – Ein kamp på liv eller død

FN: Verda kjempar ein kamp på liv eller død som følgje av klimakrisa, ifølgje FNs generalsekretær António Guterres. Han skuldar dei 20 rikaste landa i verda for å ikkje gjere nok.

– Det er ei tid med enorme klimautfordringar over heile verda. Frå flaum som set ein tredel av Pakistan under vatn, til orkanar og tyfonar som herjar i Filippinane, Cuba og USA. Vi er i ein kamp på liv eller død for vår eigen tryggleik i dag, og overlevinga vår i morgon, sa Guterres frå talarstolen i den kongolesiske hovudstaden Kinshasa tysdag.

Han førebur for tida den store FN-leidde klimakonferansen i egyptiske Sharm el-Sheikh i november. FN-sjefen påpeika at utsleppa av klimagassar, som bidreg til global oppvarming er på eit rekordhøgt nivå og held fram med å auke.

– Det er på tide med eit kompromiss mellom rike, utvikla land som har høge utslepp, og framveksande økonomiar som ofte opplever dei verste effektane, konkluderte Guterres.

Dei siste vekene har FN-sjefen lagt eit sterkare press på landa som forureinar mest og sagt at dei må gjere opp for «tap og skade» påført i fattigare land, noko som har vore diskutert i lengre tid, men som ofte har vorte trenert av rike land. Frå talarstolen gav Guterres G20-gruppa, dei 20 rikaste landa i verda, ramsalt kritikk.

– Forpliktingane frå dei 20 leiande økonomiane i verda kjem altfor seint og inneheld altfor lite. Gjeldande løfte og politikk stengjer døra for sjansane våre til å avgrense den globale temperaturauken. COP27-møtet i Egypt må vere staden for handling, sa han.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verden