Verden

Satellitter avslører krigsforbrytelser

MENNESKERETTIGHETER: Satellitter brukes stadig oftere for å avdekke grove menneskerettighetsbrudd. - Et nyttig supplement til vitneutsagn sier rådgiver i Amnesty.

– Hva om vi kunne følge med på krigsherrene, overvåke dem, slik paparazziene spionerer på Clooney?

Ideen skal ha blitt unnfanget i en bar nede ved Nilen i Juba, den gang hovedsete for administrasjonen i Sødre Sudan i 2010. Aktivist og skuespiller George Clooney og hans makker, tidligere sikkerhetsrådgiver for Bill Clinton, John Prendergast hadde diskutert hvordan milits og krigsherrer var i ferd med å legge kjepper i hjulene for en folkeavstemning om løsrivelse fra Sudan.

Det var da de kom på ideen om å overvåke krigsherrer i grenseområdene med satellitter.

Senere samme år lanserte de The Satellite Sentinel Project (SSP) og noen måneder senere fotograferte de nedbrente hus og avlinger i Sudans Kordofan-region fra himmelen.

Det er i hvert fall slik de forteller historien.

S

Krig i mørket

Siden Clooney og Prendergast startet the SSP i romjula 2010, har satellittbildene deres blant annet vist troppeforflytninger i Darfur, de har vist hvordan oljeinstallasjoner har kommet på plass der befolkning er fordrevet i selve Sudan, og de har vist militært materiell innkjøpt av krigsherrer underlagt sanksjoner.

George Clooney

Duoens satellittbilder hjalp å trekke oppmerksomheten mot oppbyggingen av tropper på begge siden av det som skulle bli grensen mellom Sudan og Sør-Sudan, og senere, mot overgrep i borgerkrigen som brøt ut i Sør-Sudan 2013. I dag videreføres SSP gjennom The Sentry, som fortsatt følger med på situasjonen i Sør-Sudan og nabolandene

---

Satellitter mot overgrep

  • The Satellite Sentinel Project (SSP) ble unnfanget i 2010 i Sudan av John Pendergast og George Clooney, organisasjonen er videreført som The Sentry som produserer rapporter fra konfliktsoner i Afrika.
  • Satellittbilder brukes av blant annet Amnesty International og Human Rights Watch for å bekrefte grove brudd på menneskerettighetene i områder der rapportørene deres ikke kommer til.
  • Medieorganisasjoner som BBC har også brukt satellittbilder for å avsløre overgrep, blant annet mot uigurene i Kina.
  • FN bruker analyse av satellittbilder til blant annet å overvåke matvaresituasjonen, flommer og andre værfenomen og flyktninger.

---

Avslørte fangeleirer i Nord-Korea

Men det er ikke bare Hollywoodkjendisen Clooney som bruker satellitt på denne måten, også Amnesty International støtter seg stadig oftere på satellittbilder når de skal bekrefte overgrepshistorier. Rådgiver Gerald Folkvord forteller at satellittbilder er blitt viktig for organisasjonen, de kan verifisere vitneutsagn fra områder der organisasjonen ikke selv får tilgang.

– Den første saken jeg husker vi brukte dette var i en rapport om fangeleirer i Nord-Korea i 2011. Det satellittbilder kan hjelpe oss med er å få bekreftet vitneutsagn vi har fått fra andre kilder, sier Folkvord.

Rapporten om Nord-Koreas fangeleirer, som ble sluppet i mai 2011, viser hvordan Nord-Korea i en periode utvidet leirene betraktelig, for å huse stadig nye grupper opposisjonelle.

Det påfølgende tiåret er Amnesty blant de organisasjonene som har bygget opp team av teknologer og analytikere. Råmaterialet er satellittbilder tatt av kommersielle satellitter. Bildene er å finne i rapporter om overgrep og krig, de brukes av journalister og etterforskere ved den internasjonale straffedomstolen (ICC). Folkvord trekker blant annet fram bilder man har brukt til å dokumentere Boko Harams herjinger nord i Nigeria.

K

– Dette var jo i utgangspunktet et område hvor nigerianske myndigheter sa at de hadde kontroll, men satellittbildene kunne underbygge vitneutsagn om landsbyer som var jevnet med jorden, forteller Gerald Folkvord.

Det er ikke alltid opprørsbevegelser som står bak uhyrlighetene mot sivilbefolkning. Lignende metode som ble brukt i Nord-Nigeria har organisasjonen siden brukt for underbygge historier om fordrivelsen av rohingya i Myanmar og angrep mot den engelskspråklige minoriteten nord i Kamerun. Men selv med både vitneutsagn og bilder kan det være vanskelig å få land til reagere:

– I Nigeria førte jo bildene til at det ble reagert. Militæret måtte innrømme at de ikke hadde kontroll, og man satte inn styrker i de områdene, og reddet liv. I Myanmar benektet militæret at de hadde brent ned landsbyer, men det førte jo til ganske kraftige internasjonale reaksjoner, sier Amnesty-rådgiveren.


K

Overvåker katastrofer

Og reaksjoner, det er formålet med den etter hvert ganske utstrakte satellittbruken. Mens organisasjoner som The Sentry og Amnesty bruker satellittbilder for å dokumentere overgrep, bruker humanitære organisasjoner og FN satellitter for å overvåke situasjonen i kriser og katastrofer.

Særlig fjorårets fredsprisvinner, Verdens Matvarefond (WFP), har nytte av slike bilder. Ifølge organisasjonen selv har de brukt bilder tatt av private og kommersielle satellitter siden 2010. Nå overvåker de områder som Mali, Sør-Sudan og Etiopia

Ved siden av å overvåke matvaresituasjonen i slike områder, med den hensikt å unngå sult og underernæring, tar FN og partnerne også i bruk satellittbilder i arbeidet med å dokumentere brudd på sanksjoner og troppeforflytninger i konfliktsoner. Ikke ulikt den «paparazziaksjonen» Clooney og Prendergast satte i gang i 2010.

Avslører at sanksjoner brytes

Blant rapportene som jevnlig bruker satellittbilder, og havner på bordet hos Sikkerhetsrådet, er rapporter om sanksjonene mot Sør-Sudan. Akkurat som for ti år siden viser satellittbilder av Sør-Sudan i dag at sanksjoner brytes. Folkvord kan ikke huske at man så langt har kunnet bruke satellittbilder som avgjørende bevis i saker for den internasjonale straffedomstolen.

Kan da egentlig satellittbildene stoppe overgrepene?

– Det legger jo et press på myndigheter, selv om anklager ofte, som i Etiopias Tigray-provins, avfeies blankt. Det er lettere for slike myndigheter å blokkere internett enn det er å blokkere satellitter. Men det er sjelden satellittbilder kan brukes som bevis i seg sjøl. De erstatter ikke tradisjonell etterforskning av krigsforbrytelser, understreker Folkvord.

T


Maren  Sæbø

Maren Sæbø

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verden