Verden

Verdensledere bekymrer seg for ekstremvær og desillusjonerte unge

WORLD ECONOMIC FORUM: Forumet har siden 2006 advart om at en stor pandemi ville sette verden på prøve. Nå er verdens økonomiske ledere bekymret for økende forskjeller og desillusjonerte unge, og mener at endringer i naturen er den aller største faren.

Da World Economic Forum (WEF) ga ut sin Global Risks Report 2021 forrige uke, var det 16 år siden første gangen. Ut fra en spørreundersøkelse blant nettverket av ledere innen næringsliv, statsledelse, sivilsamfunn og intellektuelle tegner WEF et bilde av risikolandskapet for verden.

Allerede i 2006 begynte forumet å nevne en pandemi som en av de store globale risikoene. Selv om stiftelsen i Davos i Sveits og deres nettverk har fått kritikk for å ta mye feil, fikk de i 2020 rett på dette punktet.

Ekstremvær, klimakrisen, miljøødeleggelser

Klima og natur har de senere årene kommet høyt opp på lista, og gjør det også i år. På de tre øverste plassene på lista over mest sannsynlige farer for de neste ti årene, står ekstremvær, mangel på handling i møte med klimakrisen og menneskeskapte miljøødeleggelser. På fjerde kommer smittsomme sykdommer. Deretter følger tap av naturmangfold, digital maktkonsentrasjon og digital ulikhet.

Rapporten har en egen rangering av hvilke farer som har størst konsekvenser hvis de skulle inntreffe. Der er smittsomme sykdommer på toppen, fulgt av manglende handling i møte med klimakrisen og andre miljørisikoer øverst på lista. I tillegg kommer masseødeleggelsesvåpen, levekårkriser, gjeldskriser og sammenbrudd i IT-infrastruktur.

I kjølvannet av pandemien

Når rapporten går nærmere inn på hvilken risiko som er mest påtrengende de nærmeste to årene, ser listen slik ut:

 • arbeidsløshet
 • svekkede levekår
 • mange unge som føler seg desillusjonert
 • digital ulikhet
 • økonomisk stagnasjon
 • menneskeskapt miljøskade
 • utarming av sosialt samspill
 • terrorangrep

Professor Klaus Schwab, den sveitsiske økonomiprofessoren som grunnla forumet i 1971, er fortsatt styreleder og sier ifølge nettsiden til WEF: «Med covid-19-pandemien som setting, har behovet verden rundt blitt større for å revidere prioriteringer og reformere systemer».

Han understreker at det å gjenoppbygge tillit og få til mer globalt samarbeid er avgjørende for å skape innovative og sterke løsninger som kan styre pandemien og drive fram en sterk gjenoppbygging.

Børge Brende, tidligere norsk utenriksminister (H) og president for WEF, understreker i en egen artikkel hvor avgjørende det er at verden nå får til bedre samarbeid. Han mener at dette har lidd i tiden etter den kalde krigen.

Øker forskjeller

Ifølge WEFs Global Risks Report har den globale økonomien havnet i sin dypeste krise i fredstid. Verdens omsetning er ventet å ha gått ned med 4,4 prosent i 2020. Under finanskrisen i 2008-2008 gikk verdensøkonomien ned med 0,1 prosent. Rapporten skriver at arbeidstimer tilsvarende 495 millioner jobber har gått tapt i løpet av andre kvartal av 2020. Det tilsvarer 14 prosent av verdens arbeidsstyrke.

«Måten pandemien har påvirket levekår på har vært katastrofal, særlig for dem som ikke har sparepenger, som har mistet jobbene sine eller fått kuttet sine lønninger».

Global Risks Report sier i innledningen at deres analyse særlig tar for seg risiko som springer ut av økende ulikheter og sosial fragmentering. Rapporten mener forskjeller i helse, teknologi og jobbmarked både er et resultat av pandemien, men at den også forsterker sosiale forskjeller som var der fra før og var økende. Dette mener rapportforfatterne svekker sikkerhetsnett og økonomiske strukturer som skal hindre at folk faller utenfor.

«Å la være å forholde seg til økonomiske ulikheter og sosiale skiller kan ytterligere forsinke handling for å stoppe klimaendringer, som fortsatt er en eksistensiell trussel mot menneskeheten», heter det i rapporten.

---

World Economic Forum

 • Verdens økonomiske forum er en stiftelse basert i Genève som arrangerer et årlig toppmøte. Dit kommer toppledere fra bedrifter, politiske ledere, utvalgte intellektuelle og journalister.
 • Toppmøtet samler rundt 2.000 deltakere og holdes vanligvis i Davos i Sveits. På grunn av koronapandemien blir årets møte digitalt.
 • World Economic Forum ble stiftet av den sveitsiske økonomiprofessoren Klaus M. Schwab i 1971. Tidligere utenriksminister Børge Brende er president og toppsjef for forumet, noe han har vært siden oktober 2017.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist på nyhetsavdelingen i Vårt Land og jobber særlig med klima, bærekraft og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verden