Verden

Frykter varige innskrenkninger av personvernet etter epidemien

Det vil være vanskelig å reversere tiltakene som nå innføres, fordi vi vet at en lignende situasjon kan gjenoppstå, sier menneskerettighetsekspert Njål Høstmelingen. Han minner om hva som skjedde med personvernet i USA etter 11. september.

Menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen
Annonse
Annonse

Mer fra: Verden