Politikk

Stollek i kulissene i KrFs nestleder-thriller

DRAMA: Nestleder-thrilleren i KrF kan utløse kaotisk kamp om plasser i partiets sentralstyre. En mindre gruppe utenom hjemfylket Agder har tatt regi i nestlederkamp for Jorunn Gleditsch Lossius.

HAMAR: For inntil få dager siden så det ut til at Ida Lindtveit Røse fra Viken ville bli klappet inn som ny nestleder i KrF.

Da fylkesleder i Agder, Jorunn Gleditsch Lossius, likevel bestemte seg for å utfordre henne, utløste det nervøsitet i kulissene. Også i hennes eget hjemfylke.

Fra «alle» hold i partiet antas kampen om vervet som 2. nestleder å bli en thriller:

 • Ida Lindtveit Røses leir og kilder i det sentrale apparatet anslår at Røse har et overtak på Lossius.
 • Men internt i flere fylkeslag er utsendingene splittet. Og hvis valget blir skriftlig, kan usikre delegater være en x-faktor.
 • Flere av delegatene er dessuten på landsmøtet for første gang – og ikke opplagt tilhørende en av leirene.

Mens Magne Supphellen skal holde appell for Lossius før lørdagens avstemning, skal Rogaland-leder Oddny Helen Turøy tale for Ida Lindtveit Røse, får Vårt Land bekreftet.

Spill i kulissene – Slik har en gruppe jobbet for Lossius

Vårt Land har kartlagt spill i kulissene foran lørdagens kampvotering på KrF-landsmøtet i Hamar.

Det er en mindre gruppe utenom hjemfylket Agders regi, som har tatt nestlederkampen for Lossius.

Én støttespiller i «gruppen» bak Lossius opplyser at navn på alle delegater er hentet inn og sortert etter en slags trafikklysmodell:

 • Åpenbart for Lossius.
 • Åpenbart for Røse.
 • Uavklarte, «gule» delegater.

Enkelte fylker anses åpenbart pro-Røse og er derfor ikke detaljkartlagt, etter det Vårt Land forstår. Også Røses leir har kartlagt støtte.

KRF landsmøte

I bakgrunnen er sentralstyre-drama under oppseiling

Men i bakgrunnen var et parallelt drama under oppseiling dagen før lørdagens avstemning. For taper Lossius mot Røse, ønsker hun å kjempe for en plass i sentralstyret.

Da kan Agder-veteranen Per Sverre Kvinlaug risikere å ryke ut. KrF har nemlig sin egen avstemmingsform:

 • Regelen er at delegatene stemmer på sentralstyremedlemmer ved å skrive fem navn på én lapp. Det kan gi uventede utslag.
 • Det anses lite trolig at det store flertallet vil føre opp to navn fra samme fylke. Også enkelte sentralt i Agder anser dette som urealistisk.
 • I tillegg jobbes det fra nordlige landsdeler med å fremme Nordlands Linda Haukland til sentralstyret.

Etter at Ingelin Noresjø fra Nordland trakk seg som KrF-nestleder i fjor, vil landsdelen ha plass i KrFs topporgan igjen. Det er det sedvane for.

KRF landsmøte. Magne Supphellen

Skaper hodebry for Agder KrF

Dermed kan det bli en kaotisk kamp om plasser i sentralstyret – ikke bare nestlederposten.

Sentralstyremedlem Magne Supphellen fra Vestland lovet overfor NRK at han skulle fremme Lossius som sentralstyremedlem dersom hun ikke blir nestleder.

I Agder KrF, med et stort antall delegater, skaper dette hodebry. Da risikerer nemlig profilen Per Sverre Kvinlaug å ryke ut.

Fylket skal ikke ha avgjort på forhånd hvordan delegasjonen skal forholde seg hvis både Kvinlaug og Lossius kniver om plass i sentralstyret.

– Dette er nå i landsmøtets hender. Jeg har stilt meg til rådighet – så får møtet avgjøre, sier Kvinlaug.

Lossius: – Folk i partiet ønsker meg

Kilder langt inn i KrFs sentrale apparat sier de er overrasket over at Lossius varslet kampvotering så sent som tirsdag før landsmøtet.

– Hvorfor tok det så lang tid, Lossius?

– Jeg ville kjenne litt på om det var et genuint engasjement for at jeg skulle ta dette helt inn i landsmøtet. Men det har vært stor pågang fra folk – og nærmest en forventning om dette.

Hun avviser noen tung kampanje bak kandidaturet hennes:

– Det er ingen sannsynlighetsvurdering som ligger til grunn for at jeg stiller, det handler om et ektefølt engasjement. Og at folk i partiet ønsker det.

KRF landsmøte. Per Sverre Kvinlaug

Hun bekrefter overfor Vårt Land at hun vil kjempe for en sentralstyreplass hvis hun taper nestlederkampen.

– Men det kan ende med at kollegaer fra Agder ryker ut?

– Om man kommer så langt, stiller jeg og den andre Agder-kandidaten i ulike kjønnskategorier og vi har ulik kompetanse. Når jeg stiller som nestleder, vil det være rart om jeg ikke også stiller meg til rådighet for sentralstyret.

Fryktet rekyl: Skal Agder ta «alt»?

At det er Magne Supphellen fra Vestland som har varslet benkeforslag om Lossius som nestleder, og ikke hennes eget Agder KrF som har tatt kampen, tolkes ulikt i KrF:

 • Blant noen anses det som rart og et brudd med sedvane.
 • Andre mener det kan være fornuftig å unngå stempel som en ren Agder-kandidat.

Også fra sentralt hold i Agder KrF får Vårt Land litt ulike forklaringer. Fra et hold er budskapet at Lossius ville «benket» av en Agder-topp hvis ikke det var bedre for kandidaturet hennes at noen fra et annet fylke gjorde det.

Et annet hold forteller at det ble vurdert som unaturlig at Agder fremmer benkeforslag om Lossius som nestleder. Begrunnelsen er frykt for en rekyleffekt: At resten av partiet skal føle at tungvekteren Agder KrF prøver å kare til seg «alt» av viktige verv.

For også Kjell Ingolf Ropstad sitter i praksis i KrFs sentralstyre, som representant for partiets stortingsgruppe.

---

Storsamling for KrF

 • KrF-leder Olaug Bollestad åpnet partiets landsmøte på Hamar med tale fredag formiddag.
 • Landsmøtet skal i helgen vedta justeringer i prinsipprogrammet – og vedta resolusjoner.
 • Størst spenning knytter det seg til valget av ny 2. nestleder, der altså Ida Lindtveit Røse nå utfordres av Jorunn Gleditsch Lossius.

---

Artikkelen har blitt endret etter publisering:

Lagt til klokken 16.20: «Også fra sentralt hold i Agder KrF får Vårt Land litt ulike forklaringer. Fra et hold er budskapet at Lossius ville «benket» av en Agder-topp hvis ikke det var bedre for kandidaturet hennes at noen fra et annet fylke gjorde det.»

• Lagt til klokken 16.55: «Mens Magne Supphellen skal holde appell for Lossius før lørdagens avstemning, skal Rogaland-leder Oddny Helen Turøy tale for Ida Lindtveit Røse.»

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Politikk